• Niski koszt zabezpieczenia – stawka opłaty prowizyjnej do zapłaty wynosi 0,5% rocznie
  • Długi okres kredytowania dla kredytu w rachunku bieżącym - możliwość korzystania z kredytu przez okres 24 miesięcy
  • Minimum formalności - ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji de minimis
  • Szybki dostęp do środków z kredytu

 

Dla kogo

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Wniosek o udzielenie
Przeznaczenie
Wysokość gwarancji
Okres obowiązywania gwarancji

Za udzielenie gwarancji de minimis pobierana jest prowizja płatna z góry za okresy roczne. Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5%.