• Oszczędność środków – gwarancja jest bezpłatna, umożliwia otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu, obniża koszt kredytu.
  • Wygoda – wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane są w PKO BP SA.
  • Dostępność – gwarancja dostępna jest na terenie całego kraju w bankach, które podpisały z BGK umowę o współpracy, w tym PKO BP SA.
  • Korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej.
  • Elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem - może być głównym zabezpieczeniem spłaty kredytu.
  • Komplementarność – finansowanie kosztów, które nie mogą być dofinansowane w formie dotacji.

 

Fundusze europejskieUE
Dla kogo?
Przeznaczenie
Wniosek o udzielenie gwarancji
Warunki gwarancji
Okres obowiązywania gwarancji
Warunki dopłaty do odsetek

 Za udzielenie gwarancji FG POIR nie jest pobierana prowizja.