Na co można wziąć kredyt technologiczny?

 

Kredyt można przeznaczyć tylko na wydatki kwalifikowane.

Kredyt jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej, udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 („FENG”), w którym BGK pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.30 Kredyt Technologiczny Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom.

Inwestycja technologiczna polega na:
  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
Nowa technologia to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług

Najważniejsze informacje

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie