• szybka decyzja leasingowa podejmowana w placówce PKO BP,
 • minimum formalności; podpisanie umowy wraz z załącznikami w placówce PKO BP,
 • brak konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów finansowych, w tym zaświadczeń z ZUS, US oraz opinii bankowych (tylko oświadczenie Klienta),
 • opłaty wstępne nawet od 0%,
 • jednorazowa transakcja nawet do 1 350 000 PLN (w przypadku gdy opłata wstępna wynosi 45%),
 • korzystne pakiety ubezpieczeń,
 • korzyści podatkowe leasingu,
 • szeroki zakres finansowanych przedmiotów leasingu,
 • długi okres leasingu do 5 lat
Dla kogo?

Pakiet Sprzedażowy Rating adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw będących Klientami kredytowymi PKO BP, które:

 • posiadają zdolność do terminowej obsługi spłaty rat leasingowych,
 • uzyskają pozytywną ocenę przedmiotu leasingu,
 • ustanowią wymagane przez Bankowy Fundusz Leasingowy SA zabezpieczenie spłaty rat leasingowych,
 • posiadają nadany rating kredytowy zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKO BP.
Przeznaczenie
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
 • Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.
 • Prowizja od zawartej transakcji leasingowej podlega negocjacji.
 • Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Bankowego Funduszu Leasingowego SA.

Oprocentowanie

Zgodnie z ofertą Bankowego Funduszu Leasingowego SA dostępną w placówkach PKO BP.