Ważne: na dzień przedłużenia Limitu odnawialnego konieczne jest zapewnienie na koncie wolnych środków na pobranie należnych odsetek oraz prowizji. Z tytułu udzielania i spłaty limitu  dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą.

Oprocentowanie

Oprocentowanie limitu wg zmiennej stopy procentowej i zależne jest od poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 27,63 %, całkowita kwota kredytu 9 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10155,47 zł, oprocentowanie zmienne 10%/rok, całkowity koszt kredytu 1 155,47zł (w tym: prowizja 180,00 zł (2,0%), odsetki 495,47zł, opłata za prowadzenie Konta 480,00 zł), 12 miesięcznych rat równych po 831,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.08.2018 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit został wykorzystany jednorazowo w całości bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w Koncie Aurum, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 40,00 zł miesięcznie.