Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.

Nazwiska osób pracujących w Oddziałach, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku dostępne 
są u pracowników poszczególnych Oddziałów.

Drukuj