Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025

Tworzymy ekosystem przyszłości ukierunkowany na dobro naszego klienta. Dbamy o to, żeby najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne były proste, wygodne i bezpieczne.

Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość

PKO Bank Polski wkracza w nowy horyzont strategiczny wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne: skalę działania, zaawansowanie cyfrowe i technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność

Grafika w kafelku <div></div>

Nowa strategia skoncentrowana jest na ludziach - pracownikach i klientach, a także innowacjach i technologii.

Grafika w kafelku <div></div>

Strategia Banku, oparta na siedmiu strategicznych filarach, zakłada również zdecydowanie mocniejsze zaangażowanie PKO Banku Polskiego w realizację celów ESG.

Grafika w kafelku <div></div>

Bank stawia sobie cele nakierowane na klientów, pracowników, społeczeństwo i akcjonariuszy. Po raz pierwszy oprócz celów finansowych publikuje również cele biznesowe.

Grafika w kafelku <div></div>

Bank chce również zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów.

Kluczowe cele finansowe i filary strategii PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski dzięki przewagom konkurencyjnym może realizować unikalną strategię na polskim rynku, z myślą nie tylko o krótkoterminowej rentowności, ale również o inwestowaniu w przyszły wzrost. Umożliwi ona osiągnięcie przez PKO Bank Polski w 2025 roku ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.

Grafika w kafelku ROE >12%

ROE >12%

Grafika w kafelku C/I <45%

C/I <45%

Grafika w kafelku Koszty ryzyka 0,7-0,9%

Koszty ryzyka 0,7-0,9%

Grafika w kafelku Zdolność do wypłaty dywidendy / skup akcji

Zdolność do wypłaty dywidendy / skup akcji

Filary strategii

W skutecznej realizacji strategii pomogą programy strategiczne pogrupowane w siedem głównych filarów. Większość z nich będzie realizowana w formule zwinnych samoorganizujących się zespołów technologiczno-biznesowych, wykorzystujących wcześniejsze doświadczenia banku w zakresie Transformacji Agile. Działanie w tej formule pozwoli przyspieszyć wdrażanie rozwiązań oraz szybko reagować na wszelkie zmiany uwarunkowań w zmiennym i niepewnym otoczeniu zewnętrznym.

  • Oznacza organizację zorientowaną na klientów i zwiększanie NPS - do końca 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów. Bank chce to osiągnąć poprzez uproszczenie oferty, hiperpersonalizację oraz lepsze dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klientów, tak by w 2025 roku wszystkie serwisy były dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce była wyborem klienta.

  • PKO Bank Polski będzie rozwijać ekosystem usług pozabankowych i poszerzać ofertę VAS dostępną w aplikacji. Stworzony ekosystem będzie dostępny również dla osób, które nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim. Ma to przełożyć się na wzmocnienie wizerunku banku jako banku innowacji, nastawionego na przyszłość i docelowo na wzrost bazy młodych klientów.

  • Bank stawia na tworzenie wartości dla klientów korporacyjnych dzięki zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego oraz stworzenie najlepszej multiplatformy produktowej na polskim rynku. Bank chce być partnerem pierwszego wyboru dla firm, które szukają wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, ekspansji międzynarodowej oraz dla eksporterów. Zamierza również zbudować nową ofertę wartości dla firm i przedsiębiorstw, dzięki prostej ofercie cyfrowej i lekkiemu modelowi obsługi. W horyzoncie nowej strategii Bank chce wykorzystać swoją ekspertyzę z rynku ukraińskiego, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi.

  • Nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO Bank Polski zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników, bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie.

  • Strategia zakłada rozwój IT skoncentrowany wokół 4 kluczowych obszarów: 1) Zarządzanie danymi, aby wykorzystać pełen potencjał skali danych posiadanych przez PKO BP i budować najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku, 2) cyberbezpieczeństwo, 3) zwiększenie skali w zakresie metodyk Agile, 4) DevSecOps oraz selektywnej migracji chmurowej. W przypadku obszaru operacji Bank zamierza kontynuować automatyzację powtarzalnych procesów, a kluczowymi dźwigniami optymalizacji będą: operacje zintegrowane w bezpośrednie dostarczanie usług, hiperautomatyzacja oraz centralizacja działań operacyjnych w grupie kapitałowej.

  • Bank kładzie mocny nacisk na aspekt pracowniczy, który jest kluczem do realizacji ambitnej strategii. Do 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zwiększyć eNPS pracowników o 20 pkt., poprzez stwarzanie środowiska ciągłego rozwoju, transformację kultury organizacyjnej oraz dalszy rozwój zwinnych metod pracy.

  • Silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego sprawia, że w horyzoncie nowej strategii Bank dostrzega również możliwość rozwoju nieorganicznego. Bank będzie przyglądać się możliwościom, jakie daje rynek w kontekście potencjalnych celów akwizycyjnych w sektorze bankowym i wśród spółek spoza sektora o wysokim potencjale synergii z biznesem bankowym.

Miniatura video 42566
PREZENTACJA STRATEGII NA LATA 2023-2025

Spotkanie z inwestorami