Przedstawiamy politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej iPKO biznes PKO Banku Polskiego.

Gdy w treści poniżej mówimy „użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną iPKO biznes na urządzeniu mobilnym, w tym naszych klientów lub osoby uprawnione przez naszych klientów.

Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej (tworzony w momencie rejestracji aplikacji mobilnej po stronie banku), aż do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego. Anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez systemy operacyjne urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do banku w momencie aktywacji urządzenia w aplikacji mobilnej oraz w celu weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna porozumiewa się z bankiem przy użyciu mechanizmów szyfrujących.

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp m. in. do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: danych  technicznych urządzenia, pamięci wewnętrznej, aparatu fotograficznego. Dostępy do uprawnień są zbierane w celu m.in.:

  • doskonalenia naszych produktów i usług,
  • zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • zapewnia bezpieczeństwa naszych usług finansowych,
  • uproszczenia procesu rejestracji z wykorzystaniem skanowania numeru karty,
  • przekazywania powiadomień,
  • wykonywania połączeń na infolinię banku.

Uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej iPKO biznes, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej iPKO biznes można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji.

Aplikacja mobilna iPKO biznes zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług bankowości elektronicznej na podstawie umowy zawartej z klientem. Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować naszego użytkownika.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora).

Inspektor Ochrony Danych

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce RODO.

Użytkownik instalując aplikację mobilną iPKO biznes jednocześnie akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację albo odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez PKO Bank Polski S.A. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w zakładce RODO.

Drukuj