Wypłaty kartą z bankomatów

Pamiętaj, że za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Gotówka wypłacana w walutach obcych jest przeliczana na złote polskie.

Wypłata za granicą

Definicja prawna

to określenie na transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych. Jest to usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

Co to dla Ciebie znaczy?

Wypłata pieniędzy przy pomocy karty (np. W bankomatach) poza Polską, a na terenie krajów EOG.