Grafika

Rzecznik Klienta w PKO Banku Polskim jest dla Ciebie

Moim głównym zadaniem jest pośredniczenie i wspieranie Państwa w kontaktach z bankiem oraz rozwiązywanie sytuacji, które mogą powstać w trakcie korzystania z produktów lub usług banku.

Zależy mi na kształtowaniu procesów bankowych i postaw pracowników tak, aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom.

 

Paweł Anyszewski
Rzecznik Klienta PKO Banku Polskiego S.A.

Dodatkowo, jeśli złożysz odwołanie, możesz umówić się na spotkanie z Rzecznikiem Klienta w siedzibie w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, tel. +48 22 521 89 23 (nr czynny w dni robocze w godz. 09:00-16:00).

Nr nieczynny w dniach 21-22.09

Dodatkowe informacje

  • Numer Twojej reklamacji – która była już rozpatrywana przez bank, a otrzymana odpowiedź jest niesatysfakcjonująca
  • Odwołanie od decyzji banku, wskazanie nieuwzględnionych okoliczności sprawy i oczekiwanego od banku rozwiązania
  • Twoje dane (imię, nazwisko i PESEL albo nazwę i REGON lub NIP) oraz ewentualnie numer konta

  • Do 30 dni kalendarzowych - jeśli odwołanie spełnia wyżej wymienione wymogi
  • Jeśli nie będzie możliwości rozpatrzenia sprawy w podanym terminie, powiadomimy Cię o nowym przewidywanym terminie odpowiedzi
  • Na piśmie, ale jeżeli nam to zgłosisz, wyślemy odpowiedź e-mailem
  • Wysyłamy odpowiedzi na dane adresowe, które są podane w naszym banku