Dyrektywa PSD2

 • PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to dyrektywa o usługach płatniczych, która obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym – tj. na terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu 
 • Dzięki PSD2 skorzystasz z usługi open banking, czyli otwartej bankowości

Pytania i odpowiedzi

  • Ty decydujesz, kto i w jakim zakresie korzysta z Twoich danych
  • W każdej chwili możesz nadać i odebrać dostawcy usług (TPP) dostęp do informacji o swoich kontach
  • Dostawcy usług nigdy nie mają wglądu do Twoich danych logowania
  • Korzystasz z dodatkowych zabezpieczeń w serwisie iPKO, aplikacji IKO i dla płatności zbliżeniowych kartami
  • Dyrektywa PSD2 zwiększa bezpieczeństwo transakcji bankowych, ale pamiętaj też o podstawowych zasadach korzystania z bankowości elektronicznej
 • Zewnętrzni dostawcy usług (TPP) zyskają dostęp do informacji o Twoich kontach wyłącznie za Twoja zgodą przez:
   • AIS (ang. Account Information Service), czyli dostęp do informacji o Twoich kontach, np. salda i historii transakcji
   • PIS (ang. Payment Initiation Service), czyli inicjowanie płatności z Twojego konta
   • CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds), czyli potwierdzenie dostępności pieniędzy na Twoim koncie

  Jak będą działać zewnętrzni dostawcy? – dowiedz się więcej


  Dodatkowe zabezpieczenia w serwisie iPKO, aplikacji IKO i dla płatności zbliżeniowych kartami

   • Maskujemy jednorazowe hasła z narzędzi autoryzacji – np. jeśli wpiszesz kod SMS, zamiast cyfr zobaczysz gwiazdki
   • Skróciliśmy czas sesji w serwisie iPKO z 10 do 5 minut
   • Wprowadziliśmy silne uwierzytelnienie:
    • Żeby zobaczyć transakcje starsze niż 90 dni w serwisie iPKO, wpisz kod ze swojego narzędzia autoryzacji
    • W aplikacji IKO powiadomienia push i transakcje starsze niż 90 dni zobaczysz tylko w trybie aktywnym
    • Żeby zobaczyć powiadomienia w aplikacji IKO przed zalogowaniem, wpisz swój kod PIN
    • Czasami poprosimy Cię o potwierdzenie płatności zbliżeniowych PIN-em – również dla transakcji poniżej 100 zł
    • Nie częściej niż co 90 dni, poprosimy Cię o potwierdzenie logowania do serwisu iPKO kodem z Twojego narzędzia autoryzacji

  Inne zmiany, które wprowadziliśmy w grudniu 2018 r.

   • Skróciliśmy czas rozpatrywania reklamacji dot. usług płatniczych z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych
   • Wzięliśmy większą odpowiedzialność za nieautoryzowane płatności zrobione Twoją kartą – za transakcje od 50 EUR, wcześniej było to min. 150 EUR
   • Zmieniliśmy zasady w zakresie kosztów przelewów zagranicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym – teraz możesz wybrać tylko opcję SHA, czyli koszty przelewu pokrywacie Ty i odbiorca