Koszty i opłaty związane z nabyciem produktów inwestycyjnych

Chcąc przedstawić Klientowi koszty i opłaty związane z nabyciem produktów inwestycyjnych - Bank przygotował Broszury cenowe dla oferowanych produktów. Mają one na celu prezentację kosztów i opłat towarzyszących wybranej przez Klienta inwestycji oraz zawierają podstawowe informację o produkcie.