W ramach projektu ESG trwają prace nad opublikowaniem emisji z Zakresu 3 za 2020 rok – początkowo z wyłączeniem portfela kredytowego banku, jednak stopniowo poszerzając zakres ujawnień w kolejnych latach.

W 2019 roku po raz pierwszy dokonaliśmy pomiaru śladu węglowego całej Grupy Kapitałowej Banku w Zakresie 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol. Opublikowaliśmy dane o emisjach bezpośrednich – powstałych w wyniku spalania paliw w źródłach będących własnością grupy (Zakres 1) oraz pośrednich – powstałych w wyniku używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej (Zakres 2).

Więcej informacji na temat emisji gazów cieplarnianych i przyjętej metodologii obliczeń znajduje się w zakładce Emisje Gazów Cieplarnianych (GHG Protocol).

Drukuj