Przeprowadzenie analizy miało na celu identyfikację dalszych działań, aby wdrożyć System Zarządzania Energią oraz normę ISO 50001 w banku.

Standard ISO 50001 to zbiór najlepszych praktyk pozwalających organizacji na doskonalenie efektywności zużycia energii przy zachowaniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia dana organizacja jest zobligowana lub chce dążyć. Obecnie norma jest wdrażana przez coraz większą liczbę organizacji na całym świecie niezależnie od ich wielkości, struktury, branży, obszaru geograficznego czy uwarunkowań kulturowych i społecznych.

Systemem Zarządzania Energią można objąć wszystkie nośniki energii, których wykorzystanie ma wpływ na poziom emisji CO2 w ramach Scope 1 i 2.  Umożliwia to opracowanie jednolitego systemu, który w oparciu o istniejące oraz nowe procesy będzie miał skuteczny wpływ na optymalizację wykorzystania nośników energii.

Drukuj