SFDR: PKO TFI i Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego opublikowały strategię dot. wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”; „SFDR”), uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi są zobowiązani do określenia w swoich strategiach, w jaki sposób wprowadzają do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, jak okreś­lono w unijnych przepisach sektorowych. Dlatego PKO TFI i Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej i świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie budowania portfeli modelowych, gdzie perspektywą jest wpływ czynników ESG na wartość inwestycji.

Szczegóły strategii dot. wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie decyzji inwestycyjnych dostępne są na stronach PKO TFI i Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego:

Drukuj