Zawieszenie rat w czasie epidemii (COVID-19)

Jeżeli obsługuje Cię już Centrum Restrukturyzacji i Windykacji i spodziewasz się problemów finansowych na skutek obecnej sytuacji epidemiologicznej, możesz skorzystać z uproszczonej formy restrukturyzacji. Polega ona na zawieszeniu spłaty swoich zaległości oraz przyszłych rat kredytu lub pożyczki.

Możesz zawiesić spłatę, gdy:

•  zaległości nie starszych niż 60 dni,
•  do 6 najbliższych przyszłych rat kredytu lub pożyczki.

Zawieszeniu nie podlegają należne składki ubezpieczeniowe (zawieszenie dotyczy wyłącznie raty kredytu).

Jeśli rozważasz zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej i masz ubezpieczenie spłaty kredytu (utraty pracy) – weź pod uwagę, że w okresie zawieszenia rat nie przysługuje świadczenie z tyt. utraty źródła dochodu.

Nie możesz skorzystać z zawieszenia, gdy:

•  do kredytu stosowane są dopłaty do oprocentowania,
•  kredyt został wypowiedziany lub jest w okresie wypowiedzenia,
•  zaległość w spłacie kredytu przekracza 60 dni,
•  masz już złożony wniosek o restrukturyzację kredytu.

Wpływ na koszty i czas spłaty

Wpływ na powiązane ubezpieczenia

Jak zawiesić raty?

Wzory wniosków o restrukturyzację zadłużenia