GWARANCJA COSME

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego, pożyczki  albo kredytu inwestycyjnego.

Gwarancja de minimis z BGK

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego albo kredytu inwestycyjnego.