Gwaranacja de minimis

Niższe całkowite koszty kredytu firmowego dzięki gwarancji de minimis, np. niższa marża lub prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki

Gwarancje FG POIR (BIZNESMAX)

Bezpłatna gwarancja spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego lub kredytu inwestycyjnego dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstwa w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).