GWARANCJA COSME

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego, pożyczki  albo kredytu inwestycyjnego.

Więcej

Gwarancja de minimis z BGK

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego albo kredytu inwestycyjnego.

Więcej

Gwarancja de minimis z udziałem FG POIG

 Kredyt w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis ze środków FG POIG dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej