GWARANCJA COSME

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego, pożyczki  albo kredytu inwestycyjnego.

Gwarancja de minimis z BGK

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego albo kredytu inwestycyjnego.

Gwarancje FG POIR

Brak prowizji za udzielenie gwarancji FG POIR, brak dodatkowych formalności związanych z wyceną i ustanawianiem zabezpieczenia oraz szybki dostęp do środków z kredytu.

Gwarancja Kreatywna Europa

Niski koszt zabezpieczenia – roczna prowizja w wysokości 0,25% kwoty gwarancji