• Na oprocentowanie pożyczki składa się:
  • stawka referencyjna - dla waluty polskiej WIBOR 3M
  • stała marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyniku oceny zdolności kredytowej.

Pożyczka w PLN: 
WIBOR 3M + marża = oprocentowanie pożyczki 
(zmienny)     (stała)      (zmienne)

Drukuj