Pożyczka MSP

Szybka i prosta pożyczka dla firmy na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, która pozwala sfinansować inwestycje, wydatki bieżące czy spłacić posiadane kredyty i pożyczki w bankach.

Kredyt
obrotowy MSP

Kredyt dla małych i średnich firm, to idealne rozwiązanie na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej.

Kredyt
inwestycyjny MSP

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Pożyczka
hipoteczna MSP

Kredyt na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Limit kredytowy wielocelowy MSP

Wiele form finansowania bieżących potrzeb
w ramach jednej umowy. Szybki dostęp dzięki maksymalnemu uproszczeniu procedur.

Gwarancja własna
w obrocie krajowym

Produkt przeznaczony do zabezpieczenia transakcji handlowej albo zawartej umowy.