Rejestrator przelewów umożliwia klientom sprawne przygotowanie zleceń płatniczych.

Rejestrator przelewów pozwala na efektywne zarządzanie finansami oraz oszczędność czasu przeznaczonego dotychczas na manualne czynności księgowe.

Przeznaczenie

Rejestrator przelewów to usługa polegająca na udostępnieniu możliwości przygotowania zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów) na elektronicznym nośniku informacji (CD-ROM).

Usługa Rejestrator przelewów stanowi wygodną i bezpieczną formę przygotowania dyspozycji płatniczych do zaczytania w Oddziale Banku. Realizowanie przelewów składanych na nośnikach elektronicznych zapewnia oszczędność czasu i minimalizuje ilość tworzonej dokumentacji oraz pozwala zautomatyzować proces zlecania poszczególnych operacji płatniczych.

Warunki otrzymania
Zawarcie umowy
Informacje dodatkowe

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.