Czy pełny miesięczny wyciąg z mojego rachunku mogę otrzymywać tylko elektronicznie?
Gdzie można zgłaszać reklamacje w przypadku nieprawidłowych operacji na rachunku?
Od jakiej kwoty trzeba zgłaszać wypłatę gotówkową?
Po jakim kursie rozliczane są przelewy zagraniczne?
Jak wykonać przelew do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego za pośrednictwem Internetu?
W jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące i przychodzące Elixiru?
Czy przelewy z datą przyszłą i zlecenia stałe, odrzucone z powodu braku środków, zostaną zrealizowane, kiedy konto zostanie zasilone odpowiednią kwotą?
W jakich godzinach można realizować przelewy zagraniczne?
Jak uzyskać potwierdzenie wykonania przelewu?
Którą sesją Elixiru realizowane są przelewy z datą przyszłą i zlecenia stałe?
Co należy zrobić w przypadku śmierci jednego z Posiadaczy rachunku bankowego wspólnego?
Jaką kwotą kosztów banku zagranicznego zostanie obciążony nadawca wysyłanego polecenia wypłaty w obrocie dewizowym w przypadku wyboru opcji „OUR” (zobowiązanie nadawcy do pokrycia kosztów banku zagranicznego)?
Drukuj