Po zakończeniu fuzji operacyjnej Klienci dawnego Nordea Bank Polska uzyskali dostęp do obsługi produktów w całej sieci placówek PKO Banku Polskiego.

Rozszerzenie sieci oznacza  jeszcze większy komfort dostępu do usług bankowych w całym kraju, niezależnie od tego, czy będzie to obszar dużych aglomeracji miejskich, czy mniejszych miejscowości. Po połączeniu operacyjnym wszyscy Klienci dawnego Nordea Bank Polska mogą korzystać z nowoczesnych serwisów transakcyjnych i atrakcyjnych produktów PKO Banku Polskiego, m.in.:

  • szerokiej oferty kont,
  • kredytów gotówkowych,
  • produktów inwestycyjnych i depozytowych,
  • usług domu maklerskiego,
  • bankowości mobilnej,

a także innowacyjnych, unikatowych rozwiązań takich jak:

  • aplikacja mobilna IKO,
  • produkty dla młodego klienta.

Połączenie Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim oznacza integrację z instytucją, dla której polski rynek jest podstawowym, najważniejszym obszarem działalności. Silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego jest gwarantem bezpieczeństwa dla powierzonych przez Klientów środków.

PKO Bank Polski, przejmując aktywa dawnego Nordea Bank Polska, przejął również kompetencje i doświadczenia jego pracowników. Dalszy rozwój będzie się opierał o najlepsze praktyki obu instytucji. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w kolejnych innowacyjnych produktach i usługach.

 

Drukuj