Z dniem udostępnienia nowego serwisu bankowości elektronicznej – nowego iPKO otrzymasz dostęp do nowej usługi powiadomień SMS. Zyskasz jeszcze większą liczbę zdarzeń, o których możesz być informowany SMS-em. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat usługi, m.in. o tym jak zmieni się usługa, z której aktualnie korzystasz w iPKONET, o aktywacji nowej usługi powiadomień SMS w nowym serwisie iPKO oraz zdarzeniach, o których będziemy mogli Cię informować.

W nowym iPKO zyskasz również możliwość otrzymywania powiadomień na adres e-mail bez dodatkowych opłat. Usługę aktywujesz online, po zalogowaniu do Twojego nowego serwisu.  

Jeśli nie korzystasz z usługi powiadomień SMS w iPKONET

Po zakończeniu ostatniego etapu integracji banków i udostępnieniu nowego serwisu internetowego iPKO usługę powiadomień SMS lub e-mail aktywujesz online po zalogowaniu do konta. Dzięki powiadomieniom będziesz na bieżąco z wydarzeniami na Twoim koncie.

Więcej o usłudze powiadomień

 

Jeśli korzystasz aktualnie z usługi powiadomień SMS w iPKONET

Po zakończeniu ostatniego etapu integracji banków usługa powiadomień SMS będzie aktywna w Twoim nowym serwisie internetowym – nowym iPKO.

Kluczowe zmiany względem usługi powiadomień SMS, z której aktualnie korzystasz

 • nowe godziny otrzymywania powiadomień:

Serwis, z którego aktualnie korzystasz - iPKONET

Nowy serwis internetowy – nowe iPKO

0:00:00-23:59:59

0:00:00-23:59:59

08:00:00 - 17:00:00 w dni robocze

08:00:00 - 22:00:00 

08:00:00 - 23:00:00 

08:00:00 - 22:00:00 

Po przeniesieniu usługi godziny wysyłki będzie można ustawić w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, a nie jak dotychczas do wybranych.

Jeśli dotychczas dla każdego z powiadomień były wskazane różne godziny wysyłki, ale przynajmniej jedno powiadomienie było wysyłane całodobowo- po przeniesieniu wszystkie powiadomienia będą wysyłane całodobowo. Dodatkowo, jeśli aktualnie powiadomienia otrzymujesz w godzinach 08:00:00-17:00:00 w dni robocze lub codziennie w godzinach 08:00:00-23:00:00 po zmianie serwisu internetowego będą one wysyłane codziennie w godzinach 08:00:00- 22:00:00

 • okres rozliczeniowy: będzie to miesiąc kalendarzowy liczony od dnia aktywacji usługi; jeśli usługa zostanie przeniesiona w związku z ostatnim etapem połączenia banków datą aktywacji będzie 19.04.2015;
 • opłaty: za korzystanie z usługi Powiadomień SMS będą pobierane opłaty zgodne z Taryfą Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim; maksymalną, miesięczną opłatę za powiadomienia SMS ustalisz dla wszystkich swoich rachunków łącznie, a nie jak dotychczas dla każdego rachunku osobno; opłata za powiadomienia będzie pobierana z rachunku, w ramach którego usługa jest aktywowana; poza opłatą za każdego SMSa możliwa będzie opłata za pakiet;
 • historia powiadomień w systemie bankowości elektronicznej: w nowym iPKO taka historia nie jest prezentowana, w celu potwierdzenia i otrzymania szczegółów danego powiadomienia konieczny będzie kontakt z konsultantem pod numerem 800 302 302 (numer bezpłatny dla dzwoniących w kraju) lub +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).
 • powiadomienia informacyjne, które otrzymasz bez dodatkowych opłat, niezależnie od aktywowania usługi: o spłacie karty kredytowej,przypomnienie o terminie spłaty na karcie kredytowej, o uruchomieniu kredytu lub transzy kredytu
 • powiadomienie o rozliczeniu transakcji kartą: w nowym iPKO powiadomienie to występuje, jako dodatkowe powiadomienie o wypływach; a nie jak w dotychczasowym serwisie iPKONET, gdzie jest wysyłane w ramach jednego powiadomienia o wypływie; jeśli otrzymujesz to powiadomienie w iPKONET, po zmianie serwisu na nowe iPKO będzie ono aktywne. 
 • powiadomienia przypominające o wygaśnięciu zleceń stałych, dacie ważności karty i spłacie raty kredytu: w nowym iPKO powiadomienie o wygaśnięciu zlecenia stałego będzie wysyłane po jego wygaśnięciu, powiadomienie o upływie terminu ważności karty na 60 dni przed terminem, a przypomnienie o terminie spłaty raty kredytu - na 3 dni przed terminem spłaty.
 • powiadomienia, których nie otrzymasz w nowym serwisie bankowości elektronicznej iPKO:
  -
  otrzymywane w ramach eFirmy+
  - dotyczące: kart obciążeniowych, rachunków technicznych, rachunków kart kredytowych, rachunków dla których osoba aktywująca usługę pozostaje w innej relacji niż posiadacz lub pełnomocnik, salda rachunku, salda rachunku oszczędnościowego, odrzucenia definicji zlecenia stałego, transakcji kartą/wypłaty dla użytkowników, którzy nie są właścicielem karty;
 • powiadomienia dotyczące operacji realizowanych przy użyciu karty - w nowym iPKO otrzymasz dwa powiadomienia po zrealizowaniu wspomnianej operacji:
  - pierwsze powiadomienie o tytule „Autoryzacja trans. karta”, wysyłane jest niezwłocznie po wykonaniu operacji online kartą – zawiera ono m.in. informacje o kwocie oraz dostępnych na rachunku środkach. Na kwotę transakcji jest zakładana na rachunku blokada, dzięki czemu środki dostępne w SMSie są odpowiednio pomniejszone o kwotę wykonanej transakcji;
  - drugie powiadomienie o tytule „Obciążenie”, wysyłane jest w momencie zaksięgowania transakcji na rachunku – zawiera ono m.in. informacje o wartości i rodzaju wykonywanej operacji, a także o dostępnych na rachunku środkach. SMS o obciążeniu rachunku kwotą transakcji przesyłany jest dzień lub dwa po jej wykonaniu. W niektórych przypadkach może to być nawet kilka dni po wykonaniu transakcji, gdyż jest to uzależnione od różnych czynników - np. od miejsca jej realizacji, rodzaju transakcji lub rodzaju karty, czy też organizacji płatniczej, w ramach której karta została wydana. Rozliczenie transakcji kartowej nie wpływa na zmianę środków dostępnych na rachunku w związku z blokadą założoną w momencie wykonywania transakcji. W każdym powiadomieniu będzie prezentowana Data waluty, która jest datą wykonania operacji kartą

Zestawienie treści powiadomień dostępnych w iPKONET oraz nowym iPKO

W nowym iPKO zyskasz wiele więcej. Nowością będą m.in. powiadomienia związane:

 • ze zmianą danych osobowych
 • z lokatami oraz kredytami (np. rozliczenie kredytu)
 • z kanałami dostępu (np. logowanie, zablokowanie dostępu)


Pełną listę nowych powiadomień znajdziesz tutaj.

Więcej o usłudze powiadomień

Drukuj