Bankowość elektroniczna iPKO biznes oferuje klientom korporacyjnym wiele dodatkowych funkcjonalności, które nie były dostępne w iPKONET. Poniżej krótki opis wybranych usług.

Oczekiwanie na środki
System iPKO biznes umożliwia zlecanie operacji, mimo braku środków na rachunku. Funkcjonalność oczekiwania na środki, spowoduje, że takie operacje zamiast zostać odrzucone, będą prezentowane w serwisie w statusie „Oczekująca na środki”. Po zasileniu rachunku, operacje automatycznie zostaną wysłane do realizacji.

Moduł raportowy – raporty niestandardowe
Moduł Raportowy jest usługą pozwalającą na definiowanie dowolnej struktury plików wyjściowych. Przeznaczony jest do tworzenia zindywidualizowanych raportów m.in. na potrzeby zasilania systemów księgowych czy definiowania niestandardowych formatów plików. Moduł, na bazie operacji zaksięgowanych na rachunku, pozwala w szybki sposób uzyskać plik zgodny z oczekiwanymi parametrami wyjściowymi.

Kreator importu danych
Poza formatami standardowymi plików do importu, istnieje możliwość zdefiniowania (przez administratora) własnych formatów importowanych plików przy pomocy funkcjonalności kreatora importu danych. Kreator pozwala na stworzenie indywidualnego formatu, zarówno w przypadku przelewów (krajowych i zagranicznych), jak i kontrahentów.

PKO Cash
Moduł pozwalający na rejestrację i zarządzanie wpłatami zamkniętymi w trybie on-line. Umożliwia m.in. deklarowanie wpłat zamkniętych on-line oraz śledzenie wpłat zamkniętych dokonywanych przez poszczególne jednostki.

Zarządzanie płynnością
Usługa „Zarządzanie płynnością” pozwala na zaprezentowanie na jednej stronie rachunków z wielu kontekstów lub firm w celu monitorowania bieżącego stanu środków na rachunkach, a także pozwala na pasywny dostęp do historii wykonanych operacji. W panelu prezentowane są także rachunki terminowe (lokaty, depozyty automatyczne).

Więcej informacji o serwisie iPKO biznes znajdą Państwo na stronie do logowania www.ipkobiznes.pl m.in. w

  1. iPKO biznes – przewodnik administratora,
  2. iPKO biznes – przewodnik użytkownika,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. materiałami przed dniem połączenia operacyjnego.

Drukuj