Więcej o wniosku Rodzina 500+

Wniosek Rodzina 500+ krok po kroku

Bezpieczeństwo

Obsługa Reklamacji

Pytania i odpowiedzi o wniosek 500+

Kto może złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem PKO Banku Polskiego?

Jestem klientem PKO Banku Polskiego i mam dostęp do serwisu internetowego iPKO. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

Jaki numer konta podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Czy we wniosku Rodzina 500+ mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Kto może złożyć wniosek Rodzina 500: jeden rodzic czy oboje?

Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola banku w tym procesie?

Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

Na jakiej podstawie bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego iPKO od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze bank?

Jak pobrać kopię złożonego wniosku Rodzina 500+?

Czy PKO Bank Polski przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ w serwisie iPKO?

Mam błąd we wniosku Rodzina 500+. Czy mogę go poprawić?

Czy mogę złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w iPKO, jeśli mam w rodzinie: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL?

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

Jaka jest rola banku w programie Rodzina 500+?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.) oraz Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981)

 

 

Polecamy dla Twojego dziecka

 

PKO Ubezpieczenie dziecka – już od 5 zł miesięcznie

Kup online i zyskaj specjalistyczną pomoc medyczną dla dziecka w przypadku urazów – badania, konsultacje, zabiegi, rehabilitacja.

Więcej