Korzystasz z doradztwa inwestycyjnego online za 0 zł w serwisie internetowym iPKO

•  100 zł – tylko tyle potrzebujesz, żeby zacząć inwestować
•  Nie pobieramy opłat za skorzystanie z PKO Inwestomatu
•  Szeroki wybór różnorodnych subfunduszy inwestycyjnych PKO TFI

Dostajesz sposób na realizację swoich celów

•  Określasz swój własny cel lub korzystasz z naszych propozycji: Budowanie majątku, Duży zakup, Na wszelki wypadek, Przyszłość dziecka, Emerytura
•  PKO Inwestomat analizuje Twoje potrzeby i możliwości
•  Otrzymujesz rekomendację funduszy inwestycyjnych, dopasowaną do Ciebie i Twojego celu

Możesz zmieniać zdanie, kiedy chcesz

•  Masz dostęp do podglądu bieżącego stanu inwestycji w serwisie internetowym iPKO (Fundusze → PKO Inwestomat)
•  Możesz dodać dowolną liczbę celów, a także z nich rezygnować – zlecasz odkupienie funduszu i zamknięcie celu
•  Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie i chcesz odłożyć zakup rekomendowanego funduszu na póżniej, propozycja będzie ważna przez kolejne 10 dni roboczych. Decyzja należy do Ciebie!Najważniejsze pojęcia

Na czym polega doradztwo inwestycyjne?

Czym jest portfel modelowy?

Czym jest ankieta MiFID?

Co to jest Profil inwestora?

Czym są strategie inwestycyjne?

Co to znaczy, że produkty i usługi są dla mnie nieodpowiednie?

Najczęściej zadawane pytania

Jak to liczymy, czyli jak wyznaczamy scenariusze przebiegu inwestycji?

Ile kosztuje korzystanie z PKO Inwestomatu?

W jaki sposób mogę realizować cele w PKO Inwestomacie?

Czym cele w PKO Inwestomacie różnią się od siebie?

Czy mogę otworzyć kilka celów?

Czy mogę przerwać proces dodawania celu w PKO Inwestomacie i do niego później wrócić?

Czy mogę śledzić postępy realizacji celów?

Czy mogę wycofać się z celu przed czasem?

Co się stanie, jeżeli przestanę dopłacać do celu?

Od czego zależy realizacja mojego celu?

Czy PKO Inwestomat gwarantuje osiągnięcie celów i zysku?

Od czego zależą zyski i straty na funduszach inwestycyjnych?

Kto może korzystać z PKO Inwestomatu?

Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy w sposób zależny. Oznacza to, że Bank może w ograniczonym zakresie przyjmować od TFI świadczenia pieniężne i niepieniężne mające na celu poprawienie jakości świadczonych usług. Ponadto, przygotowując rekomendację nie mamy obowiązku uwzględnienia szerokiego zakresu instrumentów finansowych różnych emitentów i dostawców. Przedmiotem rekomendacji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości inwestowanych środków. Zapoznaj się z:

Pełna informacja o ryzykach wskazana jest w prospektach informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów lub na stronie www.pkotfi.pl i należy się z nim zapoznać się przez dokonaniem inwestycji - pełna treść noty prawnej.

Informacje na temat europejskiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych znajdują się w zakładce MiFID PKO Banku Polskiego