Korzystasz z doradztwa inwestycyjnego online za 0 zł

•  Nie płacisz za doradztwo inwestycyjne w PKO Inwestomacie i za zakup funduszy
•  Masz szeroki wybór subfunduszy inwestycyjnych PKO TFI
•  Potrzebujesz tylko 100 zł, żeby zacząć inwestować

Dostajesz sposób na realizację swoich celów

•  Określasz własny cel lub korzystasz z gotowych podpowiedzi, np. emerytura, budowanie majątku
•  Wypełniasz ankietę MIFID
•  PKO Inwestomat analizuje Twoje potrzeby i możliwości
•  Otrzymujesz rekomendację funduszy inwestycyjnych, dopasowaną do Ciebie i Twojego celu

Możesz zmieniać zdanie, kiedy chcesz

•  Masz podgląd swoich inwestycji 24/7 w serwisie iPKO
•  Możesz dodać dowolną liczbę celów, a także z nich rezygnowaćNajważniejsze pojęcia

PKO Inwestomat – Twój doradca inwestycyjny online

Doradztwo inwestycyjne w praktyce

Ankieta MiFID – sprawdź, jakim jesteś inwestorem

Strategie inwestycyjne dla Ciebie

Produkty i usługi nieodpowiednie dla Ciebie

Najczęściej zadawane pytania

Jak to liczymy, czyli jak wyznaczamy scenariusze przebiegu inwestycji?

Ile kosztuje korzystanie z PKO Inwestomatu?

W jaki sposób mogę realizować cele w PKO Inwestomacie?

Czym cele w PKO Inwestomacie różnią się od siebie?

Czy mogę otworzyć kilka celów?

Czy mogę przerwać proces dodawania celu w PKO Inwestomacie i do niego później wrócić?

Czy mogę śledzić postępy realizacji celów?

Czy mogę wycofać się z celu przed czasem?

Co się stanie, jeżeli przestanę dopłacać do celu?

Od czego zależy realizacja mojego celu?

Czy PKO Inwestomat gwarantuje osiągnięcie celów i zysku?

Od czego zależą zyski i straty na funduszach inwestycyjnych?

Kto może korzystać z PKO Inwestomatu?

Materiał dostępny na stronie nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, ma on charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowy i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi umowy ani oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, jak również nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Informacje o usłudze doradztwa

Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy w sposób zależny. Oznacza to, że Bank może w ograniczonym zakresie przyjmować od PKO TFI S.A. świadczenia pieniężne i niepieniężne mające na celu poprawienie jakości świadczonych usług. Ponadto, przygotowując rekomendację nie mamy obowiązku uwzględnienia szerokiego zakresu instrumentów finansowych różnych emitentów i dostawców. Przedmiotem rekomendacji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. 

Informacje o ryzyku

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości inwestowanych środków. Zapoznaj się z:

Szczegółowy opis czynników ryzyk znajdziesz w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz w Dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID). Dokumenty dostępne są w języku polskim na www.pkotfi.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego SA.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku w przyszłości. Zyski z inwestycji mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie inwestycji zależy od Twojej osobistej sytuacji, która może ulec zmianie w przyszłości. Jeśli chcesz ustalić swoje obowiązki podatkowe zasięgnij porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego oraz KID. Dokumenty dostępne są w języku polskim na stronie www.pkotfi.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.

Informacje na temat europejskiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych znajdują się w zakładce MiFID PKO Banku Polskiego

Informacje o zrównoważonym rozwoju w usłudze doradztwa inwestycyjnego

Grupa PKO Banku Polskiego ma świadomość zagrożeń związanych z negatywnymi zmianami klimatu i środowiska. Spółki Grupy, w tym PKO Bank Polski oraz PKO TFI S.A., wspierają rozwój gospodarki przez finansowanie inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych oraz energooszczędne przedsięwzięcia. Chcemy wpływać na postawy klientów. Uczestniczymy w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, technologii. W naszej działalności przestrzegamy zasady ostrożności w aspekcie społecznym.

Usługa doradztwa inwestycyjnego PKO Banku Polskiego w PKO Inwestomacie ogranicza się do funduszy inwestycyjnych PKO TFI S.A. Dlatego obecnie PKO Bank Polski nie uwzględnia przy tej usłudze ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz nie bierze pod uwagę wpływu niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Zrównoważony rozwoju w usłudze doradztwa inwestycyjnego.