Korzystasz z doradztwa inwestycyjnego online za 0 zł

•  Nie płacisz za doradztwo inwestycyjne w PKO Inwestomacie i za zakup funduszy
•  Masz szeroki wybór subfunduszy inwestycyjnych PKO TFI
•  Potrzebujesz tylko 100 zł, żeby zacząć inwestować

Dostajesz sposób na realizację swoich celów

•  Określasz własny cel lub korzystasz z gotowych podpowiedzi, np. emerytura, budowanie majątku
•  Wypełniasz ankietę MIFID
•  PKO Inwestomat analizuje Twoje potrzeby i możliwości
•  Otrzymujesz rekomendację funduszy inwestycyjnych, dopasowaną do Ciebie i Twojego celu

Możesz zmieniać zdanie, kiedy chcesz

•  Masz podgląd swoich inwestycji 24/7 w serwisie iPKO
•  Możesz dodać dowolną liczbę celów, a także z nich rezygnowaćNajważniejsze pojęcia

PKO Inwestomat – Twój doradca inwestycyjny online

Doradztwo inwestycyjne w praktyce

Ankieta MiFID – sprawdź, jakim jesteś inwestorem

Strategie inwestycyjne dla Ciebie

Produkty i usługi nieodpowiednie dla Ciebie

Najczęściej zadawane pytania

Jak to liczymy, czyli jak wyznaczamy scenariusze przebiegu inwestycji?

Ile kosztuje korzystanie z PKO Inwestomatu?

W jaki sposób mogę realizować cele w PKO Inwestomacie?

Czym cele w PKO Inwestomacie różnią się od siebie?

Czy mogę otworzyć kilka celów?

Czy mogę przerwać proces dodawania celu w PKO Inwestomacie i do niego później wrócić?

Czy mogę śledzić postępy realizacji celów?

Czy mogę wycofać się z celu przed czasem?

Co się stanie, jeżeli przestanę dopłacać do celu?

Od czego zależy realizacja mojego celu?

Czy PKO Inwestomat gwarantuje osiągnięcie celów i zysku?

Od czego zależą zyski i straty na funduszach inwestycyjnych?

Kto może korzystać z PKO Inwestomatu?

Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy w sposób zależny. Oznacza to, że Bank może w ograniczonym zakresie przyjmować od TFI świadczenia pieniężne i niepieniężne mające na celu poprawienie jakości świadczonych usług. Ponadto, przygotowując rekomendację nie mamy obowiązku uwzględnienia szerokiego zakresu instrumentów finansowych różnych emitentów i dostawców. Przedmiotem rekomendacji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości inwestowanych środków. Zapoznaj się z:

Pełna informacja o ryzykach wskazana jest w prospektach informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów lub na stronie www.pkotfi.pl i należy się z nim zapoznać się przez dokonaniem inwestycji - pełna treść noty prawnej.

Informacje na temat europejskiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych znajdują się w zakładce MiFID PKO Banku Polskiego

Zrównoważony rozwój w usłudze doradztwa inwestycyjnego w PKO Inwestomacie - strategia uwzględniania w działalności ryzyk i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z przepisami, uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi (w tym PKO Bank Polski) muszą określać w swoich strategiach, w jaki sposób wprowadzają do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Grupa PKO Banku Polskiego ma świadomość zagrożeń związanych z negatywnymi zmianami klimatu i środowiska. Spółki Grupy, w tym PKO Bank Polski oraz PKO TFI S.A., wspierają rozwój gospodarki przez finansowanie inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych oraz energooszczędne przedsięwzięcia. Chcemy wpływać na postawy klientów. Uczestniczymy w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, technologii. W naszej działalności przestrzegamy zasady ostrożności w aspekcie społecznym.

PKO TFI S.A., spółka zależna PKO Banku Polskiego, w ramach polityki inwestycyjnej uwzględnia w swoich decyzjach inwestycyjnych zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością. To ryzyko to w szczególności ryzyko zdarzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w prospektach informacyjnych funduszy oraz na stronie: https://www.pkotfi.pl/sfdr/

Usługa doradztwa inwestycyjnego PKO Banku Polskiego w PKO Inwestomacie ogranicza się do funduszy inwestycyjnych PKO TFI S.A. Dlatego obecnie PKO Bank Polski nie uwzględnia przy tej usłudze ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz nie bierze pod uwagę wpływu niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”)