• złóż dyspozycję przekazania środków na wskazany rachunek w momencie podpisywania umowy o kartę kredytową w placówce Banku,
  • środki przelejemy w ciągu 3 dni roboczych – otrzymasz je jeszcze przed dostarczeniem karty i jej aktywacją,
  • możesz zlecić przekazanie środków w wysokości 90% przyznanej kwoty limitu kredytowego (nie więcej niż 30 000 zł),
  • dla zadłużenia powstałego z przekazania środków z rachunku karty kredytowej możesz skorzystać z okresu bezodsetkowego nawet do 55 dni,
  • za złożenie dyspozycji nie zapłacisz prowizji.
Drukuj