Korzystaj ze swojego konta światowo

 

Więcej o pakiecie walutowym PKO Banku Polskiego Otwórz konto walutowe i podepnij je do swojej karty płatniczej3 wydanej do PKO Konta dla Młodych, a możesz zyskać:

  • 0 zł za prowadzenie konta walutowego,
  • płatności i wypłaty gotówki z bankomatów za granicą4 swoją kartą wielowalutową w walucie podpiętego rachunku bez przewalutowania.

Swoje konto walutowe (EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK i SEK) zasilisz w kantorze internetowym PKO Banku Polskiego z bezpłatnym dostępem przez serwis iPKO i aplikację mobilną IKO.

Więcej o pakiecie walutowym

 

 

1 Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty.
2 Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę/wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zwrot albo anulowanie bezgotówkowej transakcji płatniczej.
3 Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania: 
a. Operacja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK lub SEK.

b. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji operacji,
c. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania operacji.
d. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.
4 Płatność kartą wielowalutową lub wypłata gotówki mogą stanowić transgraniczną transakcję płatniczą – zobacz pełną definicję w Wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym