Karty płatnicze wydawane przez PKO Bank Polski mogą posiadać funkcję płatności zbliżeniowych

  • Transakcje zbliżeniowe kartą bez podawania PIN-u mają zwiększony limit do 100 zł (wcześniej było to 50 zł). Oznacza to możliwość dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych kartą płatniczą do kwoty 100 zł bez konieczności potwierdzania (autoryzowania) ich kodem PIN. Ze względów bezpieczeństwa możemy nadal czasem poprosić Cię o potwierdzenie PIN-em płatności zbliżeniowych również na kwoty poniżej 100 zł.
  • Transakcje płatnicze powyżej 100 zł należy potwierdzić kodem PIN (z wyjątkiem karty PKO Junior, gdzie limit ten wynosi 30 zł). 

Płatności zbliżeniowe są bezpieczne - aby płatność zbliżeniowa doszła do skutku, sprzedawca musi aktywować na terminalu płatniczym czytnik dla płatności zbliżeniowej - sygnał wysyłany jest z czytnika jedynie w momencie dokonywania konkretnej płatności, a karta musi znajdować się bardzo blisko czytnika - ok. 5 cm. Po przyjęciu płatności czytnik od razu dezaktywuje się. Nie ma możliwości dokonania "przypadkowej” płatności zbliżeniowej ani zapłacenia za cudze zakupy.

 

Aktywacja, włączanie i wyłączanie płatności zbliżeniowych w karcie

  • Możesz włączyć lub wyłaczyć funkcję płatności zbliżeniowej na swojej karcie (nie dotyczy naklejki / gadżetu zbliżeniowego) w serwisie internetowym iPKO, w sekcji Wiadomości wybierz Nowe Pytanie/zgłoszenie → Pytanie/wniosekKarta → Wyłączenie funkcji zbliżeniowej (podaj numer karty) i podaj numer karty w treści zgłoszenia. Możesz też to zrobić przez naszą infolinię lub w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.
  • W przypadku kart debetowych w formie tradycyjnej funkcja płatności zbliżeniowych zostanie uruchomiona w momencie aktywacji karty, poprzez dokonanie transakcji płatniczej z użyciem kodu PIN.
Używanie kart

Czy karty z funkcją płatności zbliżeniowych można używać jedynie do płatności zbliżeniowych?

Nie. Taką kartą można również dokonywać płatności w tradycyjny sposób (poprzez umieszczenie karty w czytniku); można także używać karty w bankomacie - transakcja płatnicza przebiega identycznie, jak dla karty nieposiadającej takiej funkcjonalności. Karty te mogą być również używane do płatności w internecie.

 

Jakie zalety ma płacenie kartą z funkcją płatności zbliżeniowych?

Porównując płatność zbliżeniową z innymi formami płatności jest to najszybszy sposób zapłaty za zakupy lub usługi o wartości do 100 zł (w przypadku karty PKO Junior - 30 zł) - wystarczy tylko zbliżyć kartę do czytnika i płatność jest dokonana - nie trzeba szukać drobnych. Można samodzielnie zbliżyć kartę do czytnika, bez konieczności oddawania jej sprzedawcy. Dlatego płatności kartami z funkcją płatności zbliżeniowych to:

  • oszczędność czasu,
  • wygoda,
  • bezpieczeństwo.

 

Jak można rozpoznać, że karta posiada funkcję płatności zbliżeniowych? Czy fizycznie taka karta różni się od karty nie posiadającej takiej funkcjonalności?

Karta posiadająca funkcję płatności zbliżeniowych w wyglądzie (wielkość i kształt) nie różni się od karty płatniczej nie posiadającej takiej funkcjonalności.

Wyróżnia ją umieszczony na karcie znak graficzny przedstawiający falę radiową:

Ikona z falą radiową

Znak ten jest symbolem płatności zbliżeniowej i oznacza że taką kartę można wykorzystać nie tylko do płatności w tradycyjny sposób, ale również przy szybkich płatnościach zbliżeniowych.

Po za tym, w samej karcie umieszczona jest antena, umożliwiająca bezpieczne dokonanie płatności zbliżeniowej. Antena ta nie jest widoczna.

 

Jak dokonuje się płatności zbliżeniowej i czym różni się ona od zwykłej płatności?

Płatność zbliżeniowa to przede wszystkim szybkość i wygoda w codziennych, drobnych płatnościach.

Aby zapłacić, wystarczy zbliżyć kartę do terminala. Przy płatności zbliżeniowej nie ma potrzeby:

  • podawania karty sprzedawcy
  • umieszczania karty w czytniku terminala
  • dla operacji o wartości poniżej 100 zł, wprowadzania kodu PIN lub składania podpisu na wydruku z terminala, w celu dokonania weryfikacji

Pozostałe etapy procesu niczym nie różnią się od tradycyjnej płatności.

 

Jak przebiega płatność zbliżeniowa?

Gdy sprzedawca aktywuje czytnik na terminalu płatniczym, należy sprawdzić kwotę na wyświetlaczu, a następnie zbliżyć do niego kartę. Akceptacja płatności następuje w ułamku sekundy. To wszystko.

Dla płatności o wartości poniżej 100 zł nie trzeba wprowadzać kodu PIN ani podpisywać wydruku z terminala. Płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł dokonane kartą w formie tradycyjnej ze znakiem akceptacji Visa mogą spowodować przekroczenie limitu na karcie kredytowej lub przekroczenie dostępnych środków na rachunku, do którego wydana została karta debetowa.

W celu ograniczenia wystąpienia tego typu przekroczeń Klient powinien kontrolować skalę płatności zbliżeniowych.

 

Gdzie można zapłacić kartą "zbliżeniowo"?

W punktach handlowo - usługowych akceptujących płatności zbliżeniowe na drzwiach placówki lub przy kasie, umieszczone są naklejki ze znakiem fali radiowej - informujące o możliwości dokonania płatności w tej formie.

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych
Inne kwestie
Karty z mikroprocesorem i funkcją płatności zbliżeniowych

Zwiększamy limit transakcji zbliżeniowych kartą, które możesz zrobić bez podawania PIN-u, z 50 zł na 100 zł

W Polsce można dokonywać pojedynczej płatności zbliżeniowej bez potwierdzania jej kodem PIN do kwoty 100 zł. (wyjątek stanowią karty PKO Junior, gdzie kwota ta wynosi 30 zł).

Przy próbie dokonania płatności zbliżeniowej na kwotę wyższą niż 100 zł terminal wyświetli komunikat o konieczności potwierdzenia transakcji płatniczej kodem PIN.

Limit wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych

Dla płatności zbliżeniowych dokonywanych w kraju kartami debetowymi wydanymi do dnia 4 sierpnia 2018 r.) ze znakiem akceptacji Visa, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunku PKO Konto Pierwsze został również ustalony limit łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych, który można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną w wysokości 130 zł (w niektórych terminalach limit będzie dostępny na poziomie 150 zł).

W przypadku kart debetowych ze znakiem akceptacji Visa po przekroczeniu limitu łącznej wartości zbliżeniowych transakcji w kraju (limit ten można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną), przy próbie płatności, której wartość przekracza limit, terminal poinformuje o konieczności dokonania płatności standardowej. Warunkiem odnowienia limitu zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych bez potwierdzania kodem PIN jest dokonanie płatności standardowej lub transakcji w bankomacie (np. sprawdzenie stanu rachunku) oraz posiadanie na rachunku dostępnych środków w wysokości wystarczającej na pokrycie wykonywanej transakcji oraz dodatkowo w wysokości co najmniej 150 złotych na pokrycie zbliżeniowych transakcji płatniczych. W ciągu jednego dnia możliwe jest dwukrotne odnowienie limitu dla  zbliżeniowych transakcji płatniczych.

W przypadku kart kredytowych Visa limit  łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych wynosi 150 zł. Limit ten można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną. Po osiągnięciu kwoty 150 zł kolejną transakcję płatniczą  należy wykonać  z potwierdzeniem kodem PIN, a limit zbliżeniowych transakcji płatniczych zostanie odnowiony. W ciągu jednego dnia możliwe jest dwukrotne odnowienie limitu dla zbliżeniowej transakcji płatniczych.

Płatności zbliżeniowe zagranicą

Płatności zbliżeniowe kartami są możliwe zagranicą. Wyjątek stanowią karty debetowe wydawane do rachunku PKO Konto Pierwsze.

Maksymalne kwoty zbliżeniowych transakcji płatniczych bez potwierdzania ich kodem PIN dokonywanych za granicą różnią się w zależności od kraju lub strefy np. dla krajów w strefie EUR do 50,00 EUR, dla Wielkiej Brytanii - do 100 GBP. Limity te ustalane są niezależnie od PKO Banku Polskiego SA.