WŁASNY KĄT
hipoteczny

Dni otwarte kredytu hipotecznego

Zapraszamy do oddziałów PKO Banku Polskiego SA od dnia 20 czerwca do dnia 10 lipca 2015 r. (od poniedziałku do piątku) na dni otwarte kredytów hipotecznych.

Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami!

Możesz otrzymać kredyt hipoteczny z marżą już od 1,3% i prowizją od 0%*

Przyjdź i wypełnij deklaracje udziału w dniach otwartych (kompletny wniosek o udzielenie kredytu należy złożyć do 14 sierpnia 2015 r.).

Warunkami specjalnymi  objęte są: kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny, kredyt hipoteczny MDM (nie dotyczy oferty PKO Banku Hipotecznego) oraz Pakiet Własny Kąt hipoteczny.

 

* Prezentowane warunki obowiązują dla kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny oferowanego przez PKO Bank Polski SA oraz przez PKO Bank Hipoteczny SA w wysokości 400 tys. PLN na 30 lat przy udziale własnym 30%, pod warunkiem posiadania w PKO Banku Polskim SA rachunku Aurum z miesięcznymi wpływami 5 tys. PLN i karty kredytowej oraz przystąpienia za pośrednictwem PKO Banku Polskiego SA do 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji.

RRSO dla kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny wynosi 3,54% przy następujących założeniach: kredyt zaciągnięty na okres 30 lat, wniesiony wkład własny 30%, raty annuitetowe, całkowita kwota kredytu 400000 zł, oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M+1,3% marży po ustanowieniu zabezpieczenia kredytu) 3,01% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 232119,83 zł, w tym: prowizja 0 zł, odsetki 208500,83 zł, ubezpieczenie nieruchomości za cały okres kredytowania dla propozycji dostępnej w Banku 9600 zł, ubezpieczenie od utraty pracy i hospitalizacji za okres 4 lat 13000 zł, opłata za prowadzenie ROR oraz za wydanie i wznowienie karty 0 zł, opłata za ocenę wartości mieszkania 400 zł, opłata za kontrolę nieruchomości 200 zł, opłata za wpis hipoteki 200 zł, podatek PCC 19 zł. Stan na dzień 18.06.2015 r.

Nie można łączyć warunków promocyjnych z warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w PKO Banku Polskim SA oraz w PKO Banku Hipotecznym SA, spłacać kredytem na powyższych warunkach innych kredytów zaciągniętych w ww. bankach, z wyjątkiem kredytu udzielonego na zakup działki (jeden z celów), który może być spłacony kredytem na budowę nieruchomości na tej działce.

Kalkulator kredytu hipotecznego

  • Cel kredytu

   ?
   Wybierz cel kredytowania w zależności od swoich potrzeb. "Budowa lub zakup nieruchomości"
   gdy przeznaczeniem kredytu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lub "pożyczka hipoteczna"
   gdy środki przeznaczysz na dowolny cel. O inne cele zapytaj doradcę w oddziale lub skontaktuj się z Infolinią.
  • Rodzaj rat

   ?
   Wybierz formułę spłat kredytu.
  • Wkład własny

   ?
   Wkład własny to poziom środków własnych. Im większy tym lepszą ofertę będziesz mógł uzyskać.
   Dla pożyczki hipotecznej jest to nadwyżka wartości zabezpieczającej nieruchomości nad pożyczaną kwotą.

  Wybierz produkty dodatkowe

  • ?
   Posiadanie konta z segmentu bankowości prywatnej Aurum / Platiniumm wpływa na obniżenie marży kredytu / pożyczki.
  • ?
   Zaznacz gdy wraz z kredytem skorzystasz z oferty ubezpieczenia od utraty pracy.
   Pozwoli to na obniżenie marży oraz zapewni Kredytobiorcy bezpieczeństwo w okresie spłaty.
   Więcej na temat korzyści płynących z ubezpieczenia znajdziesz tu.
  • ?
   Zaznacz gdy wraz z kredytem skorzystasz z oferty ubezpieczenia "na życie".
   Pozwoli to na obniżenie marży oraz zapewni Kredytobiorcy bezpieczeństwo w okresie spłaty.
   Więcej na temat korzyści płynących z ubezpieczenia znajdziesz tu.
  • ?
   Posiadanie karty kredytowej w PKO Banku Polskim wpływa na obniżenie marży kredytu / pożyczki.
  • Kwota kredytu

   ?
   Wpisz jaką kwotą kredytu lub pożyczki jesteś zainteresowany
  • Ilość rat kredytu

   ?
   Wpisz okres spłaty
  • Ilośc rat kredytu

   ?
   Wpisz okres spłaty
  • Wysokośc raty kredytu

   ?
   Wpisz wysokość raty

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Kredyt WŁASNY KĄT hipoteczny przeznaczony jest dla klientów indywidualnych posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty kredytu i odsetek.

 • Przeznaczenie

 • Waluta

 • Wysokość kredytu

 • Okres kredytowania

 • Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 • Forma i sposób spłaty kredytu

 • Formy zabezpieczenia

 • Informacje dodatkowe

 • Oprocentowanie i opłaty

Dlaczego warto?

Przyjdź, negocjuj cenę i skorzystaj z kredytu hipotecznego

Zamierzasz wziąć kredyt hipoteczny i chcesz wiedzieć, jak dokonać dobrego wyboru? Podejmując decyzję, weź pod uwagę silną i stabilną pozycję Banku oraz ofertę dostosowaną do swoich potrzeb. Taką elastyczną ofertę ma dla swoich klientów PKO Bank Polski. Sam sprawdź.

Twoje korzyści

 • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • długi okres kredytowania – aż do 35 lat
 • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
 • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
 • minimum formalności – nie wymagamy dostarczenia odpisu z księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość występuje w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

Na co możesz przeznaczyć kredyt
Kredyt WŁASNY KĄT hipoteczny PKO Banku Polskiego pozwoli Ci:

 • spełnić marzenia o domu, mieszkaniu lub działce
 • spłacić kredyty mieszkaniowe w innych bankach
 • przeznaczyć aż 25% kwoty kredytu na dowolny cel, np. spłatę karty kredytowej lub kupno nowego samochodu

PKO Bank Polski oraz PKO Bank Hipoteczny są podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i współpracują przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny. Wniosek o kredyt Własny Kąt hipoteczny w pierwszej kolejności zostanie rozpatrzony przez PKO Bank Hipoteczny, a w przypadku niespełnienia kryteriów udzielenia kredytu w tej instytucji, zostanie rozpatrzony przez PKO Bank Polski.

Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Teraz posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość skorzystania: 

 • z obniżonej o 50% prowizji za udzielenie kredytu Własny kąt hipoteczny, w stosunku do oferty standardowej
 • braku naliczania opłat za:
  - kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy kredytu,
  - kontrolę nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu,
  - kontrolę kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy,
  - oszacowanie wartości nieruchomości.

Specjalne warunki obowiązują dla osób, które zawrą z PKO Bankiem Polskim umowę o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Warunków Cenowych Ofert nie łączy się z: z warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w PKO Banku Polskim SA, z innymi preferencjami wynikającymi z posiadania innych produktów Banku (np. OKM), uzyskaniem dodatkowych upustów cenowych w zakresie prowizji związanych z indywidualnymi warunkami.

Prezentowane warunki odnoszą się dla posiadacza Karty Dużej Rodziny, ROR z wpływami 5000 PLN, karty kredytowej w PKO Banku Polskim oraz ubezpieczenia na życie przygotowanego we współpracy z partnerem zewnętrznym. RRSO wynosi 3,72% dla kredytu w PLN, po ustanowieniu zabezpieczenia, dla marży 1,67% i prowizji 0,6%; kwota kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny 400 tys. PLN na 35  lat, udział własny 20%, raty annuitetowe. Stan na 26.05.2015r.

Już dziś przyjdź do dowolnej placówki PKO Banku Polskiego, sprawdź ofertę i możliwość negocjacji oprocentowania.

 

RRSO (dot. wyliczeń  dokonanych  za pomocą poniższego kalkulatora) wynosi 3,86% dla kredytu Własny Kąt hipoteczny w PLN, po ustanowieniu zabezpieczenia, dla marży 1,64% i prowizji 0%; kwota kredytu 200 tys. PLN na 30 lat, udział własny: 20%, raty annuitetowe; przy uwzględnieniu posiadania przez Klienta ROR z wpływami 5000 PLN i karty kredytowej w PKO Banku Polskim oraz 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji (stan na 26.05.2015 r.). Marża jest podwyższana o 0,9 pp. do momentu ustanowienia hipoteki.

Otrzymanie kredytu jest proste

 1. Wypełnij wniosek Online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Możesz korzystać z przyznanych środków

Pliki do pobrania