WŁASNY KĄT
hipoteczny

Dlaczego warto?

Przyjdź, negocjuj cenę i skorzystaj z najlepszego kredytu hipotecznego

Zamierzasz wziąć kredyt hipoteczny i chcesz wiedzieć, jak dokonać dobrego wyboru? Podejmując decyzję, weź pod uwagę silną i stabilną pozycję Banku oraz ofertę dostosowaną do swoich potrzeb. Taką elastyczną ofertę ma dla swoich klientów PKO Bank Polski. Sam sprawdź.

Nagroda za najlepszy kredyt hipoteczny

Kredyt WŁASNY KĄT hipoteczny PKO Banku Polskiego otrzymał statuetkę Złoty Bankier 2013 w V edycji konkursu organizowanego przez Bankier.pl*.

Twoje korzyści

 • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • długi okres kredytowania – aż do 35 lat
 • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
 • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
 • minimum formalności – nie wymagamy dostarczenia odpisu z księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość występuje w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

Na co możesz przeznaczyć kredyt
Kredyt WŁASNY KĄT hipoteczny PKO Banku Polskiego pozwoli Ci:

 • spełnić marzenia o domu, mieszkaniu lub działce
 • spłacić kredyty mieszkaniowe w innych bankach
 • przeznaczyć aż 25% kwoty kredytu na dowolny cel, np. spłatę karty kredytowej lub kupno nowego samochodu

PKO Bank Polski oraz PKO Bank Hipoteczny są podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i współpracują przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny. Wniosek o kredyt Własny Kąt hipoteczny w pierwszej kolejności zostanie rozpatrzony przez PKO Bank Hipoteczny, a w przypadku niespełnienia kryteriów udzielenia kredytu w tej instytucji, zostanie rozpatrzony przez PKO Bank Polski.

Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Teraz posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość skorzystania: 

 • z obniżonej o 50% prowizji za udzielenie kredytu Własny kąt hipoteczny, w stosunku do oferty standardowej
 • braku naliczania opłat za:
  - kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy kredytu,
  - kontrolę nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu,
  - kontrolę kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy,
  - oszacowanie wartości nieruchomości.

Specjalne warunki obowiązują dla osób, które zawrą z PKO Bankiem Polskim umowę o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Warunków Cenowych Ofert nie łączy się z: z warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w PKO Banku Polskim SA, z innymi preferencjami wynikającymi z posiadania innych produktów Banku (np. OKM), uzyskaniem dodatkowych upustów cenowych w zakresie prowizji związanych z indywidualnymi warunkami.

Prezentowane warunki odnoszą się dla posiadacza Karty Dużej Rodziny, ROR, karty kredytowej w PKO Banku Polskim oraz ubezpieczenia na życie przygotowanego we współpracy z partnerem zewnętrznym. RRSO wynosi 4,02% dla kredytu w PLN, po ustanowieniu zabezpieczenia, dla marży 1,63 % i prowizji 0,7%; kwota kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny 400 tys. PLN na 35  lat, udział własny 20%, raty annuitetowe. Stan na 19.12.2014 r.

Już dziś przyjdź do dowolnej placówki PKO Banku Polskiego, sprawdź ofertę i możliwość negocjacji oprocentowania.

*Złoty Bankier 2013 dla kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny.

 

RRSO wynosi 4,24% dla kredytu Własny Kąt hipoteczny w PLN, po ustanowieniu zabezpieczenia, dla marży 1,6 % i prowizji 0%; kwota kredytu 200 tys. PLN na 30 lat, udział własny: 20%, raty annuitetowe; przy uwzględnieniu posiadania przez Klienta ROR i karty kredytowej w PKO Banku Polskim oraz 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji (stan na 19.12.2014 r.). Marża jest podwyższana o 0,9 pp. do momentu ustanowienia hipoteki.

Kalkulator kredytu hipotecznego

  • Cel kredytu

   ?
   Wybierz cel kredytowania w zależności od swoich potrzeb. "Budowa lub zakup nieruchomości"
   gdy przeznaczeniem kredytu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lub "pożyczka hipoteczna"
   gdy środki przeznaczysz na dowolny cel. O inne cele zapytaj doradcę w oddziale lub skontaktuj się z Infolinią.
  • Rodzaj rat

   ?
   Wybierz formułę spłat kredytu.
  • Wkład własny

   ?
   Wkład własny to poziom środków własnych. Im większy tym lepszą ofertę będziesz mógł uzyskać.
   Dla pożyczki hipotecznej jest to nadwyżka wartości zabezpieczającej nieruchomości nad pożyczaną kwotą.

  Wybierz produkty dodatkowe

  • ?
   Posiadanie konta z segmentu bankowości prywatnej Aurum / Platiniumm wpływa na obniżenie marży kredytu / pożyczki.
  • ?
   Zaznacz gdy wraz z kredytem skorzystasz z oferty ubezpieczenia od utraty pracy.
   Pozwoli to na obniżenie marży oraz zapewni Kredytobiorcy bezpieczeństwo w okresie spłaty.
   Więcej na temat korzyści płynących z ubezpieczenia znajdziesz tu.
  • ?
   Zaznacz gdy wraz z kredytem skorzystasz z oferty ubezpieczenia "na życie".
   Pozwoli to na obniżenie marży oraz zapewni Kredytobiorcy bezpieczeństwo w okresie spłaty.
   Więcej na temat korzyści płynących z ubezpieczenia znajdziesz tu.
  • ?
   Posiadanie karty kredytowej w PKO Banku Polskim wpływa na obniżenie marży kredytu / pożyczki.
  • Kwota kredytu

   ?
   Wpisz jaką kwotą kredytu lub pożyczki jesteś zainteresowany
  • Ilość rat kredytu

   ?
   Wpisz okres spłaty
  • Ilośc rat kredytu

   ?
   Wpisz okres spłaty
  • Wysokośc raty kredytu

   ?
   Wpisz wysokość raty

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Kredyt WŁASNY KĄT hipoteczny przeznaczony jest dla klientów indywidualnych posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty kredytu i odsetek.

 • Przeznaczenie

 • Waluta

 • Wysokość kredytu

 • Okres kredytowania

 • Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 • Forma i sposób spłaty kredytu

 • Formy zabezpieczenia

 • Informacje dodatkowe

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat: 

 1. Udzielenie kredytu - od kwoty kredytu/pożyczki*: od 0% do 3,5%
 2. Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki - od kwoty spłaty:
  - ze zmienną stopą procentową 2% nie mniej niż 200 zł
  - ze stałą stopą procentową 2% nie mniej niż 200 zł
 3. Wcześniejsza częściowa spłata kredytu/pożyczki udzielonego od 1 kwietnia 2007 r. - 1,5% od kwoty spłaty*. Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu 3 pierwszych lat spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej, licząc od dnia uruchomienia
 4. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytu/pożyczki podlegającej ustawie o kredycie konsumenckim (umowy zawarte do dnia 17 grudnia 2011 r.) - 0 zł

*Posiadacz rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” założonego od dnia 19 stycznia 2009 r. uzyskuje prawo do obniżenia prowizji i opłat zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej.

Pełna taryfa prowizji i opłat

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe. Ustalane jest indywidualnie w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Oprocentowanie


Otrzymanie kredytu jest proste

 1. Wypełnij wniosek Online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Możesz korzystać z przyznanych środków

Pliki do pobrania