Szczegóły dotyczące nowych środków

Jak definiujemy nowe środki?
Dni odniesienia