Grafika

Lokata na nowe środki

 • Lokatę założysz na 3 miesiące lub 12 miesięcy
 • Zyskaj 6% w skali roku
 • Równocześnie możesz mieć otwartą 1 lokatę na 3 miesiące i 1 lokatę na 12 miesięcy
 • Na każdą lokatę wpłacisz od 1 tys. zł. do maks. 200 tys. zł – do limitu nowych środków

Więcej o Lokacie na nowe środki

 • Lokatę założysz tylko w powiązaniu ze swoim kontem. Nie założysz lokaty w powiązaniu z kontem, do którego jesteś pełnomocnikiem
 • Lokata jest nieodnawialna – po jej wygaśnięciu pieniądze wraz z odsetkami przelejemy na Twoje konto.
 • Nie możesz wypłacać i dopłacać pieniędzy do otwartej lokaty
 • Jeżeli wypłacisz pieniądze przed końcem umowy, otrzymasz kapitał bez odsetek
 • Oprocentowanie lokaty jest stałe w okresie umownym
 • Odsetki naliczamy (kapitalizujemy) na koniec okresu umownego, a od zysku z Twojej lokaty pobieramy 19% podatku dochodowego
 • Jeśli masz u nas konto osobiste lub oszczędnościowe, założysz lokatę w serwisie iPKO lub przez telefon. Jeżeli masz u nas konto osobiste – lokatę założysz też w aplikacji IKO. Jeśli nie masz u nas konta i chcesz założyć lokatę, odwiedź naszą dowolną placówkę

Co to są nowe środki

Nowe środki – to różnica między sumą pieniędzy na Twoich rachunkach depozytowych, lokatach strukturyzowanych, inwestycyjnych, dwuwalutowych i inwestycjach w dniu otwarcia lokaty, a sumą pieniędzy w dniu odniesienia. Otrzymany wynik pomniejsz dodatkowo o wartość lokat na nowe środki otwartych po dniu odniesienia.

Dzień odniesienia – dzień, w którym wyliczymy sumę pieniędzy na Twoich rachunkach depozytowych i inwestycjach. Dzień odniesienia określamy i podajemy na stronie raz w miesiącu, nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego okresu oferowania

Okres oferowania – okres, który trwa od 15 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 14 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca

Aktualny dzień odniesienia
Okres oferowania 15.09.2023 r. – 14.10.2023 r.
Dzień odniesienia 14.09.2023 r.

Poprzednie dni odniesienia

Jak otworzyć lokatę

1
Otwórz lokatę w serwisie iPKO lub aplikacji IKO

Nie masz u nas konta? Otwórz je online lub umów spotkanie w placówce

 

2
Zdecyduj, ile chcesz wpłacić na lokatę
3
Potwierdź otwarcie lokaty

Pamiętaj!

Rachunki depozytowe - to indywidualne i wspólne konta, konta oszczędnościowe, lokaty (bez kont depozytowych Inteligo).

Inwestycje – to jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych kupione w naszym banku bez rejestrów otwartych w Inteligo. Dla funduszy – aby ustalić kwotę nowych środków na dzień otwarcia lokaty, bierzemy pod uwagę sumę wpłat i wypłat na rejestrach od dnia odniesienia, a nie aktualną wycenę jednostek uczestnictwa.

Grafika do linku Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Pieniądze na rachunkach w Banku są gwarantowane przez

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Poprzednie dni odniesienia

Okres oferowania Dzień odniesienia
15.08.2023 r. - 14.09.2023 r. 13.08.2023 r.
15.07.2023 r. - 14.08.2023 r. 13.07.2023 r.
15.06.2023 r. - 14.07.2023 r. 14.06.2023 r.
15.05.2023 r. – 14.06.2023 r. 14.05.2023 r.
15.04.2023 r. – 14.05.2023 r. 13.04.2023 r.
15.03.2023 r. – 14.04.2023 r. 13.03.2023 r.
15.02.2023 r. – 14.03.2023 r. 13.02.2023 r.
15.01.2023 r. – 14.02.2023 r. 13.01.2023 r.
15.11.2022 r. – 14.12.2022 r. 13.11.2022 r.
15.10.2022 r. – 14.11.2022 r. 14.10.2022 r.
15.09.2022 r. – 14.10.2022 r. 14.09.2022 r.
15.08.2022 r. – 14.09.2022 r. 13.08.2022 r.
15.07.2022 r. – 14.08.2022 r. 12.07.2022 r.
15.06.2022 r. – 14.07.2022 r. 13.06.2022 r.