Grafika

Profil Zaufany

Bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych online

 • Żeby założyć Profil zaufany w serwisie pz.gov.pl, utwórz najpierw e-Tożsamość w serwisie internetowym iPKO
 • Upewnij się, że masz w danych banku aktualny numer telefonu komórkowego - to konieczny warunek do założenia Profilu zaufanego

Jak załatwiać sprawy urzędowe online?

1
Na stronie internetowej e-urzędu wybierz metodę potwierdzenia tożsamości

Wybierz "Profil Zaufany" lub logo naszego banku

2
Zaloguj się do iPKO
Automatycznie przejdziesz do logowania do serwisu iPKO
3
Wrócisz na stronę e-urzędu
W wybranych sytuacjach poprosimy o skorzystanie z narzędzia autoryzacji, po czym wrócisz na stronę e-urzędu

Profil zaufany trzeba przedłużać co 3 lata w serwisie pz.gov.pl

Jak przedłużyć Profil zaufany?

1
Na stronie internetowej e-urzędu wybierz metodę potwierdzenia tożsamości
Wybierz "Profil Zaufany" lub logo naszego banku
2
Przedłuż ważność
Użyj „Mój Profil zaufany” i skorzystaj z opcji „Przedłuż ważność”
3
Potwierdź zlecenie
Kodem z SMS-a weryfikacyjnego, który dostaniesz od pz.gov.pl oraz narzędziem autoryzacji, z którego korzystasz w iPKO gdy przekazujesz swoje dane z e-Tożsamości do Profilu zaufanego

Pytania i odpowiedzi

Nie, Twoje dane logowania do Banku nie zostaną udostępnione.
Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i danych naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Stosujemy liczne zabezpieczenia, które przy zachowaniu przez klientów podstawowych zasad bezpieczeństwa zapewniają pełną poufność danych. Przypominamy też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości elektronicznej

W przypadku logowania Profilem Zaufanym przez bankowość elektroniczną do serwisów administracji publicznej wykorzystywana jest bezpieczna metoda logowania do iPKO.

Rekomendowanymi przeglądarkami do korzystania z e-Tożsamości na serwisach e-administracji są: Firefox i Opera.

Nie, korzystanie z Profilu Zaufanego jest dobrowolne. To dodatkowe ułatwienie dla klientów PKO Banku Polskiego, jednak nie ma obowiązku korzystania z niego.
Nie. Profil Zaufany służy do uwierzytelniania się (logowania)  serwisach administracji publicznej, autoryzacji dyspozycji i składania Podpisu zaufanego.
 1. Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:
  1. Bank – w zakresie:
   • funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem usługi Profil Zaufany,
   • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (serwis internetowy iPKO/Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
   • dostępu do usługi Profilu Zaufanego poprzez system bankowości elektronicznej Banku,
   • jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank.
  2. Centralny Ośrodek Informatyki (dalej: COI) w zakresie:
   • zakładania Profilu Zaufanego na platformie jednostki/podmiotu administracji publicznej (dalej: e-urząd),
   • dostępności platformy,
   • logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu,
   • problemów technicznych,
   • braku potwierdzenia utworzenia Profilu Zaufanego.
 2. W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:
  1. na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących Profilu Zaufanego odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.
  2. reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.
 3. Na pytania i reklamacje wskazane w pkt. 1.2 odpowiada SD COI.
 4. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących procesowania spraw w e-urzędach, Bank i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób wskazany przez ten urząd.