Profil Zaufany

Bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych online

 

 • Żeby założyć Profil zaufany w serwisie pz.gov.pl, utwórz najpierw e-Tożsamość w serwisie internetowym iPKO
 • Upewnij się, że masz w danych banku aktualny numer telefonu komórkowego - to konieczny warunek do założenia Profilu zaufanego

Jak załatwiać sprawy urzędowe online?

 • 1
  Na stronie internetowej e-urzędu wybierz metodę potwierdzenia tożsamości

  Wybierz "Profil Zaufany" lub logo naszego banku

 • 2
  Zaloguj się do iPKO
  Automatycznie przejdziesz do logowania do serwisu iPKO
 • 3
  Wrócisz na stronę e-urzędu
  W wybranych sytuacjach poprosimy o skorzystanie z narzędzia autoryzacji, po czym wrócisz na stronę e-urzędu
Grafika do linku Przedłuż ważność

Profil zaufany trzeba przedłużać co 3 lata

Przedłuż ważność

Jak przedłużyć Profil zaufany?

 • 1
  Na stronie internetowej e-urzędu wybierz metodę potwierdzenia tożsamości
  Wybierz "Profil Zaufany" lub logo naszego banku
 • 2
  Przedłuż ważność
  Użyj „Mój Profil zaufany” i skorzystaj z opcji „Przedłuż ważność”
 • 3
  Potwierdź zlecenie
  Kodem z SMS-a weryfikacyjnego, który dostaniesz od pz.gov.pl oraz narzędziem autoryzacji, z którego korzystasz w iPKO gdy przekazujesz swoje dane z e-Tożsamości do Profilu zaufanego

Pytania i odpowiedzi

 • Nie, Twoje dane logowania do Banku nie zostaną udostępnione.
 • Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i danych naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Stosujemy liczne zabezpieczenia, które przy zachowaniu przez klientów podstawowych zasad bezpieczeństwa zapewniają pełną poufność danych. Przypominamy też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości elektronicznej
 • W przypadku logowania Profilem Zaufanym przez bankowość elektroniczną do serwisów administracji publicznej wykorzystywana jest bezpieczna metoda logowania do iPKO.

  Rekomendowanymi przeglądarkami do korzystania z e-Tożsamości na serwisach e-administracji są: Firefox i Opera.

 • Nie, korzystanie z Profilu Zaufanego jest dobrowolne. To dodatkowe ułatwienie dla klientów PKO Banku Polskiego, jednak nie ma obowiązku korzystania z niego.
 • Nie. Profil Zaufany służy do uwierzytelniania się (logowania)  serwisach administracji publicznej, autoryzacji dyspozycji i składania Podpisu zaufanego.

  1. Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:
   1. Bank – w zakresie:
    • funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem usługi Profil Zaufany,
    • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (serwis internetowy iPKO/Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
    • dostępu do usługi Profilu Zaufanego poprzez system bankowości elektronicznej Banku,
    • jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank.
   2. Centralny Ośrodek Informatyki (dalej: COI) w zakresie:
    • zakładania Profilu Zaufanego na platformie jednostki/podmiotu administracji publicznej (dalej: e-urząd),
    • dostępności platformy,
    • logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu,
    • problemów technicznych,
    • braku potwierdzenia utworzenia Profilu Zaufanego.
  2. W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:
   1. na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących Profilu Zaufanego odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.
   2. reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.
  3. Na pytania i reklamacje wskazane w pkt. 1.2 odpowiada SD COI.
  4. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących procesowania spraw w e-urzędach, Bank i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób wskazany przez ten urząd.