Świadczenie wspierające

 • Świadczenie pomoże osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom częściowo pokryć wydatki, aby zaspokoić szczególne potrzeby
 • Wniosek złożysz bezpośrednio poprzez PUE ZUS od 01.01.2024 r. A poprzez bankowość internetową w iPKO od 22.01.2024 r.
Świadczenie przyznawane jest przez ZUS na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

3 kroki do wniosku o świadczenie wspierające?

 • 1
  Złóż wniosek w serwisie iPKO

  Wybierz Usługi e-Urząd Świadczenie wspierające Złóż wniosek

 • 2
  Odbierz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru

  Dostaniesz je na wskazany we wniosku adres e-mail

 • 3
  Otrzymaj świadczenie

  Po pozytywnej weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie

Pytania i odpowiedzi

 • Etap 1 – Serwis iPKO

  1.    Złóż wniosek o świadczenie wspierające w serwisie iPKO

  • We wniosku wskaż rachunek na który ma być wypłacane świadczenie
  • Podaj swoje dane lub jeżeli jesteś osobą reprezentującą osobę niepełnosprawną również jej dane
  • Sesja logowania serwisu iPKO trwa 5 minut – jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku i nastąpi automatyczne wylogowanie, zmiany we wniosku nie zostaną zapisane
  • Możesz pobrać wysłany wniosek tylko raz – od razu jak go wypełnisz. W serwisie iPKO pobierzesz potwierdzenie wysłania wniosku i status jego obsługi – masz na to 10 lat

   

  2.   Przekazujemy złożony wniosek do ZUS-u

  • Nie weryfikujemy danych formalnie i merytorycznie
  • Nie mamy żadnych informacji o dalszej obsłudze wniosku
  • Usuwamy wniosek i załączniki z naszych systemów od razu po tym, jak prześlemy je do ZUS

   

  Etap 2 – ZUS: Odbierz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

  • UPO jest potwierdzeniem, że złożony wniosek prawidłowo przekazano do ZUS-u – otrzymasz je w kilka dni na swojego e-maila
  • Adres e-mail, z którego prześlą Tobie UPO, to noreply@zus.pl
  • Jeżeli w potwierdzeniu wniosku widzisz status dostarczony, ale nie masz UPO, skontaktuj się z ZUS-em

  Etap 3 – ZUS: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku środki ze świadczenia otrzymujesz każdego miesiąca

  Po wysłaniu wniosku jego obsługą zajmuje się ZUS

   

  O bezpieczeństwie

  • Aby złożyć wniosek, nie instalujesz żadnych aplikacji lub oprogramowania
  • Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek informacji dotyczących wniosku poprzez e-mail lub SMS

  Więcej o bezpieczeństwie

 • Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego należy złożyć po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (nie wcześniej jednak niż w miesiącu w którym decyzja ta stała się ostateczna).
  • Natomiast, wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać od 1 stycznia 2024 r.

  Co istotne: świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia 2024 r., a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu, które nastąpi 1 stycznia 2026 r.  Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami - w zależności od przyznanej im liczby punktów oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach.

  Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

  • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
  • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
  • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.​​​​​

  Uwaga: Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

 • Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby z niepełnosprawnościami  lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania.
  Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczną
 • Wysokość renty socjalnej jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co roku świadczenie jest waloryzowane. Aktualną informację o wysokości renty socjalnej znajdziesz na stronach ZUS.

   

  Świadczenie wspierające przysługuje  miesięcznie w wysokości:

  • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
  • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
  • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;
  • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
  • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
  • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.
 • Możesz złożyć wniosek, jeśli masz aktywny dostęp do serwisu iPKO.

  Aktywuj dostęp do serwisu iPKO 

 • Jeśli masz u nas konto, ale nie potwierdzisz swoich danych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku w serwisie iPKO. Aby zyskać pełny dostęp, potwierdź swoją tożsamość w naszym oddziale.
 • Możesz wskazać konto w naszym lub dowolnym banku.
 • Nie możesz edytować już złożonego wniosku.
 • Decyzję podejmuje ZUS. My weryfikujemy Twoją tożsamość i udostępniamy możliwość złożenia wniosku w serwisie iPKO.
 • We wniosku widnieją Twoje podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL i numer konta w naszym banku – jeśli wskażesz go jako konto do wypłaty świadczenia. Nie przekazujemy żadnych informacji o produktach i usługach, z których u nas korzystasz.
 • Mamy porozumienie z ZUS-em o składaniu wniosku o świadczenie w serwisach bankowości internetowej – na podstawie ustawy o pomocy państwa.
  • Przetwarzany – przesyłamy wniosek do ZUS-u
  • Dostarczony – wysłaliśmy wniosek do ZUS-u – jego dalszą obsługą zajmuje się urząd gminy
  • Błąd dostarczenia – nie dostarczyliśmy wniosku do ZUS-u, musisz wysłać go ponownie – poinformujemy Cię o tym również telefonicznie

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą zmieniać się raz na dobę

  • Kiedy złożysz wniosek w serwisie iPKO, my wystawiamy potwierdzenie złożenia wniosku do ZUS-u – jest ono dostępne w zakładce ze złożonymi wnioskami
  • UPP lub UPO wniosku otrzymasz z ZUS na adres e-mail w momencie, kiedy wniosek zarejestruje ZUS
  • Jeśli otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku i UPO, oznacza to, że przyjęto wniosek – nie, że otrzymasz świadczenie
 • Potwierdzenie pobierzesz od razu po złożeniu wniosku w serwisie iPKO. Status potwierdzenia może się zmieniać – aktualizujemy go raz na dobę w zakładce Złożone wnioski.
 • Możesz złożyć reklamacje wniosku o świadczenie wspierające:

  • u nas – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu iPKO
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia. Zadzwoń na infolinię: 22 290 55 00 – od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00

  Więcej o reklamacjach

 • Nie możesz aktualizować wniosku za naszym pośrednictwem. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie się zmieniła, skontaktuj się z ZUS-em.
 • Nie możesz zmienić już złożonego wniosku – możesz wysłać kolejny.
 • W takiej sytuacji dołącz do swojego wniosku akt urodzenia dziecka lub informację o jego innym dokumencie, np. paszporcie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym