Grafika

Wniosek Rodzina 500+

 • Program Rodzina 500+ obejmuje dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć tylko online
 • Wniosek o świadczenie możesz składać na okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Więcej o Wniosku Rodzina 500+

Etap 1 / bank: składasz wniosek Rodzina 500+ online w serwisie iPKO

 1. Po zalogowaniu do iPKO przejdź do Usługi → e-Urząd → Wniosek Rodzina 500+ → Złóż wniosek
  • Możesz złożyć wniosek tylko i wyłącznie w swoim imieniu
  • We wniosku możesz zmienić numer konta do wypłaty świadczenia 500+
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie iPKO będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Sesja logowania serwisu iPKO trwa 5 minut – jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku i nastąpi automatyczne wylogowanie, zmiany we wniosku nie zostaną zapisane
  • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po wypełnieniu. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi możesz pobrać w serwisie iPKO przez 10 lat od wysłania

 2. Bank przekazuje złożony wniosek do ZUS-u. Nie weryfikujemy danych formalnie i merytorycznie oraz nie mamy żadnych informacji o dalszej obsłudze wniosku. Usuwamy wniosek oraz załączniki od razu po przesłaniu ich  do systemu informatycznego ZUS. Udostępniamy wniosek Rodzina 500+ na mocy porozumienia PKO Banku Polskiego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  Co oznaczają statusy Twojego wnisoku w serwisie iPKO?
  • Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do ZUS-u
  • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do ZUS-u
  • „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do ZUS-u. Wyślij wniosek ponownie

Etap 2 / ZUS: odbierasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez ZUS. Zostanie wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail w ciągu kilku dni od wysłania wniosku w serwisie iPKO
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), to noreply@zus.pl
 • Jeżeli w potwierdzeniu swojego wniosku widzisz status „Dostarczony”, ale nie masz jeszcze UPO, skontaktuj się z ZUS-em

Etap 3 / ZUS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujesz co miesiąc świadczenie 500+

 • Od momentu wysłania wniosku jego obsługą zajmuje się ZUS
 • Żeby złożyć wniosek Rodzina 500+, nie musisz instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania
 • Wysłanie wniosku Rodzina 500+ nie wymaga potwierdzania narzędziem autoryzacji. Możemy Cię o to poprosić tylko wtedy, gdy zmienisz konto do wypłaty świadczenia
 • Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek informacji dotyczących wniosku poprzez e-mail lub SMS
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu noreply@zus.pl

Więcej o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

Składaj reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+:

 • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego iPKO - sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
 • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia wychowawczego, pod numerem specjalnej infolinii: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

3 kroki do wniosku Rodzina 500+

1
W serwisie iPKO wybierz kolejno Usługi → e-Urząd → Wniosek Rodzina 500+ → Złóż wniosek
2
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl
3
Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie

Pytania i odpowiedzi

Wnioski Rodzina 500+ mogą składać klienci PKO Banku Polskiego z aktywnym dostępem do serwisu internetowego iPKO.

Sprawdź, jak aktywować dostęp do iPKO 

Jeśli otworzyłeś konto w PKO Banku Polskim potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy iPKO. Żeby to zrobić, potwierdź swoją tożsamość w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.
Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym iPKO, możesz wskazać konto w PKO Banku Polskim lub w dowolnym innym banku.
We wniosku możesz podać tylko jeden numer konta, a dzieci do 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnej. Nawet jeżeli do wypłaty świadczeń podasz PKO Konto Dziecka, jego dysponentem jesteś Ty.
Nie, wniosku Rodzina 500+ nie można edytować po złożeniu.

Prawo do świadczenia 500+ jest ustalane na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa tylko jeden z rodziców.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko. Dostaną wsparcie w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl
Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje ZUS. Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym iPKO.
Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w PKO Banku Polskim, o ile wskażesz go jako rachunek do wypłaty świadczenia. Nie przekazujemy w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, które masz w banku.
PKO Bank Polski zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym iPKO po złożeniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce ze złożonymi wnioskami. Potwierdza ono, że przesłaliśmy Twój wniosek do ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie złożyć wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik naszej infolinii

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

 1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
 2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
 3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
 4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
 5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
 6. PESEL - dane osoby wnioskującej
 7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank 
 8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
 9. KOD DOKUMENTU
 10. WERSJA DOKUMENTU
Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym iPKO. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”.
Kopię złożonego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu przez serwis internetowy iPKO.

Składaj reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+:

 • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego iPKO - sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
 • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia wychowawczego
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z ZUS.
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku, ale możesz  wysłać kolejny, skorygowany wniosek.
W takiej sytuacji potrzebujesz dołączyć do swojego wniosku akt urodzenia dziecka lub informacji o jego innym dokumencie, np. paszporcie.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Zasada ta obowiązuje dla spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.
Udostępniamy wniosek Rodzina 500+ na mocy porozumienia PKO Banku Polskiego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie weryfikujemy danych formalnie i merytorycznie oraz nie mamy żadnych informacji o dalszej obsłudze wniosku. Usuwamy wniosek oraz załączniki od razu po przesłaniu ich  do systemu informatycznego ZUS.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.) oraz Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981)