Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Sprawdź sposób na szybszą decyzję kredytową

 

  • pobierz z ZUS online zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
  • załącz swój dokument w serwisie iPKO, wybierz Moje sprawy, następnie e-Dokumenty i Dodaj dokument

Jak załączyć swoje zaświadczenie w iPKO?

Pytania i odpowiedzi

  • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS to dokument dla przedsiębiorców, których firmy są zgłoszone do ZUS jako płatnik (czyli są zapisane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS, tzw. KSI ZUS).

  • Dokument potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia, nie zalegasz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP.

  • Bank dostaje informację z pewnego źródła – dzięki temu może szybciej obsłużyć Twój wniosek o kredyt lub pożyczkę dla firm.

    Więcej o Zaświadczeniu o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS