Grafika

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Sprawdź sposób na szybszą decyzję kredytową

  • pobierz z ZUS online zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
  • załącz swój dokument w serwisie iPKO, wybierz Moje sprawy, następnie e-Dokumenty i Dodaj dokument

Urząd zawsze pod ręką

Kto możesz pobrać Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS to dokument dla przedsiębiorców, których firmy są zgłoszone do ZUS jako płatnik (czyli są zapisane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS, tzw. KSI ZUS).

Do czego Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS może być Ci potrzebne?
Dokument potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia, nie zalegasz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP.

Dlaczego warto załączyć dokument w serwisie iPKO
Bank dostaje informację z pewnego źródła – dzięki temu może szybciej obsłużyć Twój wniosek o kredyt lub pożyczkę dla firm.

Więcej o Zaświadczeniu o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Jak załączyć swoje zaświadczenie w iPKO?

1
Zaloguj się do PUE ZUS lub biznes.gov.pl przez serwis iPKO
2
Pobierz online Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS:
3
Zaloguj się do serwisu iPKO i załącz swoje Zaświadczenie w 1 z 3 sposobów:
  • w sekcji Moje sprawye-Dokumenty
  • Moja Firmae-Dokumenty
  • Oferta i wnioski