Garmin Pay – co to jest i do czego służy?

Nie masz przy sobie gotówki ani telefonu, aby zapłacić z pomocą aplikacji IKO? Potwierdź płatność zegarkiem.

Jak włączyć funkcję i płacić zegarkiem Garmin?

  1. Pobierz aplikację Garmin Connect Mobile na swój telefon:

    

  2. W aplikacji Garmin Connect Mobile wyszukaj swój zegarek i połącz go z aplikacją korzystając z przycisku „synchronizuj”.
  3. W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz opcję Garmin Pay i następnie zaznacz Utwórz portfel.
  4. Utwórz czterocyfrowe hasło do portfela kart.
  5. Wybierz Dodaj kartę.
  6. Wprowadź dane karty (m.in. numer karty, datę ważności, kod CVV2).
  7. Po akceptacji warunków użytkowania, na zarejestrowany w kartotece klienta numer telefonu, zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym.
  8. Wpisz kod weryfikacyjny w aplikacji
  9. Dodana karta będzie widoczna na ekranie telefonu oraz zegarka i będzie dostępna do dokonywania nią płatności zbliżeniowych przy użyciu zegarka.
  1. Naciśnij i przytrzymaj na zegarku przycisk akcji lub menu, a następnie wybierz ikonę portfela.
   Jeśli w Garmin Connect Mobile jest skonfigurowanych kilka kart płatniczych, należy  na ekranie zegarka wybrać tę, którą chcesz zapłacić.
  2. Wpisz czterocyfrowe hasło do portfela kart.
   Przez 24 godziny możesz płacić zegarkiem bez ponownego wpisywania hasła. Jeśli jednak w tym czasie ściągniesz zegarek lub wyłączysz funkcję monitorowania tętna, to przy następnej płatności należy ponownie podać hasło.

  Gdy wprowadzisz 3x nieprawidłowy kod dostępu, płatności zegarkiem zostaną zablokowane. Należy wtedy zresetować kod w aplikacji Garmin Connect Mobile. Po wpisaniu prawidłowego kodu zostanie wyświetlona ostatnio używana karta płatnicza.

Pytania i odpowiedzi

 • Usługa Garmin Pay działa w połączeniu z kartami Mastercard i Visa wydanymi dla:

 • Tak, dla płatności zegarkiem obowiązują te same limity, co dla podłączonej karty płatniczej.
 • Tak, jedną kartę można podpiąć do kilku zegarków.
 • Każdorazowe uruchomienie portfela (po zdjęciu zegarka z ręki) wymaga podania poprawnego czterocyfrowego hasła. W każdej chwili można również zablokować lub usunąć karty w portfelu Garmin Connect poprzez funkcję „zarządzaj portfelem”.
 • Należy skorzystać z funkcji „Zarządzaj portfelem” w aplikacji Garmin Connect i wybrać kartę, którą chcesz dołączyć. Po wybraniu karty będzie dostępne pole do wpisania otrzymanego kodu
 • Ze względów bezpieczeństwa system zablokował możliwość kolejnych prób. Prosimy spróbować następnego dnia.
 • Jeśli pasek w zegarku jest bardzo luźny, może zdarzyć się, że przestanie wyczuwać tętno, tak jak w przypadku zdjęcia go z ręki.
 • Tak, można dodać kilka kart płatniczych. Po wybraniu opcji „portfel” na ekranie zegarka możemy przesuwając ekran wybrać kartę, którą chcemy zapłacić. Dodawanie, usuwanie i blokowanie kart możliwe jest w aplikacji Garmin Connect w funkcji „zarządzaj portfelem”.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Bezpieczeństwo

Dane karty płatniczej w aplikacji Garmin Connect Mobile są chronione. Oryginalny numer karty zostaje zastąpiony cyfrowym zamiennikiem, tzw. tokenem. W efekcie dane karty nie są nikomu przekazywane. Token jest powiązany maksymalnie z jednym urządzeniem na raz, np. zegarkiem Garmin.