Preferencyjny kredyt studencki

Kredyt studencki

 • Kredyt w PLN dla studentów do 30 roku życia i doktorantów do 35 roku życia
 • Ty decydujesz o wysokości wypłacanej Ci transzy – może to być 400, 600, 800 lub 1000 zł miesięcznie
 • Kredyt zaczniesz spłacać dopiero po 2 latach od ukończenia studiów lub szkoły doktorskiej
 • Nie pobieramy opłat za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu

   

Pytania i odpowiedzi

 • Kredyt studencki może otrzymać:

  • student do 30 roku życia
  • doktorant do 35 roku życia

  Dodatkowo, maksymalny dochód na 1 osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania kredytu w roku akademickim 2023/2024, to 3500 zł (netto).

  • Wysokość udzielonego kredytu to suma wypłaconych miesięcznych transz – maks. 60 transz dla studenta i 40 dla doktoranta
  • W roku akademickim 2023/2024, możesz złożyć wniosek o wypłatę transz w wysokości: 400, 600, 800 lub 1000 zł
  • W każdej chwili możesz złożyć wniosek o zmianę wysokości miesięcznej transzy
 • Odwiedź nasz oddział i złóż komplet dokumentów, tj.:

  • wniosek o udzielenie kredytu
  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta lub doktoranta
  • dokument, który potwierdza Twój udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej – jeśli dopiero ubiegasz się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy przedstawić nam zaświadczenie o statusie studenta lub doktoranta
  • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w Twojej rodzinie
  • dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu  

  Wniosek o udzielenie kredytu i oświadczenia znajdziesz w zakładce dokumenty.

 • Kredyt może być poręczony w całości przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo przez osoby fizyczne np. Twoich rodziców.

  • Kredyt studencki wypłacamy przez okres studiów - maks. przez 6 lat studiów i 4 lata studiów doktoranckich
  • Pieniądze otrzymasz w miesięcznych transzach przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim – od października do lipca. W sierpniu i wrześniu nie wypłacamy transz kredytu
  • Każdą transzę otrzymasz na swoje konto, które wskażesz we wniosku
  • Spłata kredytu zaczyna się po 2 latach od ukończenia studiów/szkoły doktorskiej albo terminu ukończenia studiów/szkoły doktorskiej podanego w zaświadczeniu
  • Kredyt z odsetkami spłacasz w ratach malejących, zgodnie z otrzymanym harmonogramem spłaty
  • Liczba rat do spłaty to dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu. Oznacza to, że jeśli wypłacaliśmy Ci w okresie studiów transze kredytu w wysokości np. 1000 zł, to Ty, co miesiąc będziesz spłacać nam ratę w wysokości 500 zł i połowę naliczonych odsetek (druga połowa będzie spłacana z Funduszu Kredytów Studenckich)
 • Na Twój wniosek kredyt studencki może zostać umorzony częściowo:

  1. przez nasz bank
    • w 50% – gdy jesteś w grupie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni1
    • w 35% – gdy jesteś w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni1
    • w 20% – gdy jesteś w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni1
  2. przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej

  Kredyt studencki może zostać umorzony w całości:

  1. przez nasz bank
    • gdy nie ma prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy
    • w przypadku śmierci kredytobiorcy
  2. przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu
 • W przypadku trudnej sytuacji życiowej możesz zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na maks. 12 miesięcy.

  Na Twój wniosek możemy też obniżyć wysokość miesięcznej raty do 20% Twojego średniego miesięcznego dochodu.

  • 1 raz w roku – najpóźniej do 31 października przedstaw nam ważną legitymację studencką lub doktorancką
  • Musisz nas poinformować, gdy przerwiesz swoją naukę, np. z powodu skończenia nauki, urlopu od zajęć, zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta lub skreślenia z listy studentów – w takim przypadku wstrzymamy wypłatę transz
 • Z kredytu studenckiego możesz skorzystać tylko 1 raz.

Ile zapłacisz?

 • Od każdej poręczanej transzy kredytu – gdy korzystasz z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu
  1,5%
 • Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu – jeśli masz u nas konto
  2%
 • Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu – jeśli nie masz u nas konta
  5%
 • Za nadpłatę i wcześniejszą spłatę kredytu
  0 zł

Opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego
Dodatkowe opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, która jest równa sumie marży banku (2 pp.) i 1,2 × stopa redyskontowa weksli Narodowego Banku Polskiego. Ty spłacasz połowę naliczonych odsetek, a druga połowa będzie spłacana z Funduszu Kredytów Studenckich – pod warunkiem, że skończysz studia

1
Dotyczy studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub szkół doktorskich. Podstawą jest zaświadczenie z uczelni. Listy najlepszych absolwentów przygotowuje i ogłasza rektor uczelni.

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji