Preferencyjny kredyt studencki

Kredyt studencki

 • Kredyt w PLN dla studentów do 30 roku życia i doktorantów do 35 roku życia
 • Ty decydujesz o wysokości wypłacanej Ci transzy – może to być 400, 600, 800 lub 1000 zł miesięcznie
 • Kredyt zaczniesz spłacać dopiero po 2 latach od ukończenia studiów lub szkoły doktorskiej
 • Nie pobieramy opłat za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu

   

Więcej o preferencyjnym kredycie studenckim

Dla kogo


Kredyt studencki może otrzymać:

 • student do 30 roku życia
 • doktorant do 35 roku życia

Dodatkowo, maksymalny dochód na 1 osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania kredytu w roku akademickim 2023/2024, to 3500 zł (netto).

Jaka jest wysokość kredytu dla studenta?


 • Wysokość udzielonego kredytu to suma wypłaconych miesięcznych transz – maks. 60 transz dla studenta i 40 dla doktoranta
 • W roku akademickim 2023/2024, możesz złożyć wniosek o wypłatę transz w wysokości: 400, 600, 800 lub 1000 zł
 • W każdej chwili możesz złożyć wniosek o zmianę wysokości miesięcznej transzy

Pytania i odpowiedzi

Odwiedź nasz oddział i złóż komplet dokumentów, tj.:

 • wniosek o udzielenie kredytu
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta lub doktoranta
 • dokument, który potwierdza Twój udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej – jeśli dopiero ubiegasz się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy przedstawić nam zaświadczenie o statusie studenta lub doktoranta
 • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w Twojej rodzinie
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu  

Wniosek o udzielenie kredytu i oświadczenia znajdziesz w zakładce dokumenty.

Kredyt może być poręczony w całości przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo przez osoby fizyczne np. Twoich rodziców.

 • Kredyt studencki wypłacamy przez okres studiów - maks. przez 6 lat studiów i 4 lata studiów doktoranckich
 • Pieniądze otrzymasz w miesięcznych transzach przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim – od października do lipca. W sierpniu i wrześniu nie wypłacamy transz kredytu
 • Każdą transzę otrzymasz na swoje konto, które wskażesz we wniosku
 • Spłata kredytu zaczyna się po 2 latach od ukończenia studiów/szkoły doktorskiej albo terminu ukończenia studiów/szkoły doktorskiej podanego w zaświadczeniu
 • Kredyt z odsetkami spłacasz w ratach malejących, zgodnie z otrzymanym harmonogramem spłaty
 • Liczba rat do spłaty to dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu. Oznacza to, że jeśli wypłacaliśmy Ci w okresie studiów transze kredytu w wysokości np. 1000 zł, to Ty, co miesiąc będziesz spłacać nam ratę w wysokości 500 zł i połowę naliczonych odsetek (druga połowa będzie spłacana z Funduszu Kredytów Studenckich)
Na Twój wniosek kredyt studencki może zostać umorzony częściowo:
 1. przez nasz bank
   • w 50% – gdy jesteś w grupie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni1
   • w 35% – gdy jesteś w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni1
   • w 20% – gdy jesteś w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni1
 2. przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej
Kredyt studencki może zostać umorzony w całości:
 1. przez nasz bank
   • gdy nie ma prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy
   • w przypadku śmierci kredytobiorcy
 2. przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu

W przypadku trudnej sytuacji życiowej możesz zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na maks. 12 miesięcy.

Na Twój wniosek możemy też obniżyć wysokość miesięcznej raty do 20% Twojego średniego miesięcznego dochodu.

 • 1 raz w roku – najpóźniej do 31 października przedstaw nam ważną legitymację studencką lub doktorancką
 • Musisz nas poinformować, gdy przerwiesz swoją naukę, np. z powodu skończenia nauki, urlopu od zajęć, zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta lub skreślenia z listy studentów – w takim przypadku wstrzymamy wypłatę transz

Z kredytu studenckiego możesz skorzystać tylko 1 raz.

Ile zapłacisz?

Od każdej poręczanej transzy kredytu – gdy korzystasz z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu
1,5%
Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu – jeśli masz u nas konto
2%
Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu – jeśli nie masz u nas konta
5%
Za nadpłatę i wcześniejszą spłatę kredytu
0 zł

Opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego
Dodatkowe opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, która jest równa sumie marży banku (2 pp.) i 1,2 × stopa redyskontowa weksli Narodowego Banku Polskiego. Ty spłacasz połowę naliczonych odsetek, a druga połowa będzie spłacana z Funduszu Kredytów Studenckich – pod warunkiem, że skończysz studia

1
Dotyczy studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub szkół doktorskich. Podstawą jest zaświadczenie z uczelni. Listy najlepszych absolwentów przygotowuje i ogłasza rektor uczelni.

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji