Grafika

SKO Konto dla Ucznia

  • Dla uczniów w wieku od 5. lat do ukończenia 13. roku życia z unikalnym serwisem internetowym dostosowanym do potrzeb dziecka
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • Oprocentowanie zmienne 5,00% w skali roku do kwoty 2 500 zł i 1,00% od nadwyżki ponad 2 500 zł

3 kroki do SKO Konta Ucznia

1
Sprawdzasz, czy szkoła podstawowa Twojego dziecka uczestniczy w programie SKO
2
Jeżeli szkoła dziecka uczestniczy w programie SKO, wypełniasz Oświadczenie o przystąpieniu dziecka do SKO (dostępne za pośrednictwem szkoły) i przekazujesz je nauczycielowi (Opiekunowi SKO)
3
Jeżeli szkoła dziecka nie uczestniczy w programie SKO, zgłaszasz taką potrzebę w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego