Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

 • Możesz otrzymać wsparcie w spłacie kredytu lub pożyczki hipotecznej
 • Z ubezpieczenia skorzystasz Ty i Twoi bliscy
 • Umowę zawierasz na 4 lata

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

 • 1
  Porozmawiaj z ekspertem

  Planujesz kredyt? Zapytaj naszego eksperta o ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego i powiedz, jakie są Twoje potrzeby i oczekiwania

 • 2
  Wypełnij wniosek o kredyt hipoteczny

  Zaznacz we wniosku, że chcesz skorzystać z ubezpieczenia

 • 3
  Podpisz dokumenty

  Umowę ubezpieczenia podpiszesz razem z umową o kredyt

Więcej o ubezpieczeniu kredytu hipotecznego

 • Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest dla Ciebie, jeśli:

  • podpisujesz z nami umowę o kredyt lub pożyczkę hipoteczną albo masz już takie zobowiązanie
  • masz od 18 do 70 lat
  • mieszkasz i pracujesz w Polsce – nie dotyczy osób, które są oddelegowane lub dojeżdżają do pracy za granicą
  • w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy nie zdiagnozowano u Ciebie:
   - nowotworu złośliwego – w tym białaczki i choroby mieloproliferacyjnej
   - choroby niedokrwiennej serca – w tym zawału serca
   - tętniaka serca lub tętnic mózgowych
   - udaru mózgu
   - cukrzycy leczonej insuliną
   - marskości wątroby
   - niewydolności nerek
  • nie zakwalifikowano Cię i nie czekasz jako biorca na przeszczep serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku kostnego

  W ramach jednej umowy obejmiemy ochroną maks. 4 kredytobiorców.  

 • Składkę opłacisz z góry za cały okres ochrony. Sprawdź wysokość składki:

  • 3,25% kwoty przyznanego kredytu – jeśli podpisujesz umowę o kredyt lub pożyczkę
  • 3,25% salda zadłużenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia – jeśli wykupisz ubezpieczenie po uruchomieniu kredytu lub pożyczki hipotecznej
 • Umowę ubezpieczenia zawierasz na okres 4 lat. Jeśli opłacisz składkę, Twoja ochrona zacznie się 1 dzień po:

  • wypłacie kredytu lub jego części – jeśli zawierasz umowę o ubezpieczenie przy podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki
  • zawarciu umowy ubezpieczenia – jeśli skorzystasz z ubezpieczenia po uruchomieniu kredytu lub pożyczki
 • Okres karencji, w czasie którego wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela, to 60 dni od zawarcia umowy w przypadku utraty dochodu lub poważnego zachorowania.

 • Zdarzenie możesz zgłosić:

  • przez formularz na stronie:  https://www.pkoubezpieczenia.pl
  • telefonicznie +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • pisemnie na adres: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
  • w naszym dowolnym oddziale

   

Pełna nazwa produktu:

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej na wypadek Utraty Źródła Dochodu, Poważnego Zachorowania, Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Klientów PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA

Materiał marketingowy

PKO Bank Polski działa jako Agent Ubezpieczeniowy. Ochronę  ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępnych w sekcji „Dokumenty do pobrania”.