Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

 • Zabezpieczysz swoich bliskich przed spłatą Twojego kredytu w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych
 • Zyskasz korzystniejsze warunki nowego kredytu hipotecznego
 • Ubezpieczenie kupisz online z wykorzystaniem platformy Autenti1 lub osobiście w naszym dowolnym oddziale

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

 • 1
  Porozmawiaj z ekspertem

  Zamów kontakt lub odwiedź nasz oddział

 • 2
  Wypełnij wniosek

  Zapoznaj się z informacjami, powiedz jakie są Twoje potrzeby i oczekiwania, uzupełnij dokumenty

 • 3
  Podpisz dokumenty

  Podpisz umowę w oddziale lub przez platformę Autenti

Więcej o ubezpieczeniu na życie do kredytu hipotecznego

 • Ubezpieczenie na życie jest dla Ciebie, jeśli:

  • podpisujesz z nami umowę o kredyt lub pożyczkę albo masz już takie zobowiązanie
  • masz od 18 do 70 lat
  • możesz pracować i nie masz stwierdzonego prawa do renty stałej lub czasowej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

  W ramach jednej umowy obejmiemy ochroną maks. 2 kredytobiorców.

 • W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

   

 • Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Sprawdź wysokość składki:

  • 332,76 złrocznie za każde 100 000 zł salda zadłużenia – dla nowych kredytów hipotecznych za 1. rok ubezpieczenia. Składkę opłacasz z góry
  • 27,73 zł miesięcznie za każde 100 000 zł salda zadłużenia – dla kredytów i pożyczek, które już spłacasz5
  • Umowę ubezpieczenia zawierasz na 1 rok z opcją przedłużenia na kolejne lata do momentu, gdy spłacisz kredyt lub skończysz 75 lat. Jeśli nie chcesz przedłużać ubezpieczenia na kolejny rok, złóż pisemne oświadczenie w naszym oddziale najpóźniej do 30 dni przed zakończeniem obowiązywania umowy
  • Ochrona na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku trwa do momentu ukończenia 65 lat
  • W każdej chwili możesz zrezygnować z ubezpieczenia – wystarczy, że złożysz pisemne oświadczenie w naszym oddziale
 • Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć osoba uprawniona

  • osobiście w naszym dowolnym oddziale lub w siedzibie PKO Ubezpieczenia
  • przez formularz online

  Pamiętaj, że świadczenia w pierwszej kolejności pokryją spłatę Twojego kredytu. Listę dokumentów znajdziesz we wniosku o wypłatę świadczenia.

   

 • Jeśli opłacisz składkę, Twoja ochrona zacznie się 1 dzień po:

  • wypłacie kredytu lub jego części – jeśli zawierasz umowę o ubezpieczenie przy podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki
  • zawarciu umowy ubezpieczenia – jeśli skorzystasz z ubezpieczenia po uruchomieniu kredytu lub pożyczki

Materiał marketingowy

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Wyjaśniamy oznaczenia

Dotyczy ubezpieczenia oferowanego w trakcie spłaty kredytu (ze składką miesięczną)

Szczegółowy opis ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a także z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności. Ubezpieczenie w ofercie PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA dla klientów PKO BP SA i PKO Banku Hipotecznego SA, którzy chcą zawrzeć lub zawarli Umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką (stan na: 24.04.2017 roku).

0,02773% od kwoty kredytu lub salda zadłużenia. Za pierwszy rok ubezpieczenia należy opłacić składkę z góry.

Liczonej łącznie z wszystkimi polisami na życie do kredytów hipotecznych zawartych przez Kredytobiorcę w PKO Ubezpieczenia za pośrednictwem PKO Banku Polskiego. Powyżej tego limitu kredytobiorca jest zobowiązany przejść badania medyczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.

0,02773% od kwoty kredytu lub salda zadłużenia.