PKO Bank Polski SA udostępnia Państwu możliwość codziennego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym bez składania odrębnej dyspozycji. Depozyt automatyczny stanowi elastyczną formę lokowania bieżących nadwyżek na rachunkach, w ramach których prowadzona jest obsługa bieżącej działalności.

  • prosta i wygodna forma lokowania środków,
  • stały dostęp do środków pieniężnych firmy,
  • atrakcyjne oprocentowanie depozytu w stosunku do oprocentowania środków na rachunku bieżącym uzależnione od godziny otwarcia depozytu automatycznego,
  • możliwość negocjowania warunków prowadzenia depozytu. 
Informacje dodatkowe

Depozyty gromadzone w PKO Banku Polskim są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Więcej informacji

Szczegóły