Funkcjonalność

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli/pracowników firm często podróżujących za granicą, którzy chcą obniżyć koszty delegacji/zakupów poprzez ich bezpośrednie rozliczenie na rachunkach walutowych w walucie, w której została dokonana operacja.

Kartę można zamówić do rachunku walutowego rozliczaną w EUR, USD.

W przypadku dokonywania transakcji w walucie rachunku, do którego wydana jest karta, rachunek jest obciążany kwotą równą wartości transakcji. Karta posiada unikalną na rynku funkcję „multiwalutowości” pozwalającą na realizację transakcji z różnych rachunków, prowadzonych w różnych walutach, przy użyciu jednej karty, również bez dodatkowych przewalutowań. 

Jeśli Państwa pracownicy często podróżują w różne rejony świata, karty można powiązać  także do innych rachunków w walutach wymienialnych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA,  np. w CHF, AUD, SEK, RUB, NOK. Karta wydana do rachunku głównego (rachunek, do którego została wydana karta – EUR albo USD), może być jednocześnie powiązana do jednego, dwóch a nawet kilkunastu innych rachunków walutowych prowadzonych w walucie różnej od waluty rachunku głównego (tzw. rachunki powiązane). Dzięki temu, jedną karta można dokonywać transakcji w ciężar różnych rachunków walutowych, a Państwa rachunki będą automatycznie obciążone dokładnie taką kwotą w USD, EUR, GBP, NOK itp.  jaką dokonano płatności w sklepie, restauracji czy internecie.

Jak korzystać z karty bez przewalutowania?

Jak korzystać z karty bez przewalutowania?

Wygoda i niezależność

 • Zdecydowane obniżenie kosztów - możliwość rozliczania operacji, bez konieczności przewalutowania.
 • Karty są wypukłe przez co zyskują Państwo szerszą sieć akceptacji.
 • Bezpieczeństwo – każda transakcja autoryzowana jest poufnym kodem PIN, a w przypadku zgubienia lub kradzieży karty można w każdej chwili bezpłatnie dokonać zastrzeżenia. Dodatkowo, PKO Bank Polski SA ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 Euro.
 • Karty PKO Visa Business do rachunku walutowego mogą być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, oddziałach banków oraz bankomatach oznaczonych znakiem akceptacji VISA, w kraju i za granicą.
 • Dostęp do gotówki 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu podczas podróży w kraju i za granicą.
 • Możliwość zarządzania wydatkami firmowymi, poprzez ustawienie dogodnych limitów transakcyjnych dla poszczególnych kart.
 • Ciągłość korzystania – karta wydawana jest na okres 4 lat i odnawiana automatycznie na następny okres ważności.
 • Dodatkowo Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę


Bezpieczeństwo

 • Na każdej karcie definiują Państwo maksymalny miesięczny oraz maksymalne dzienne limity: wypłat gotówki, operacji płatniczych oraz operacji internetowych
 • Wszystkie karty debetowe wydawane do rachunków walutowych wyposażone są w mikroprocesor (w technologii EMV) i pasek magnetyczny.
 • Bezpieczeństwo – każda transakcja autoryzowana jest poufnym kodem PIN, a w przypadku zgubienia lub kradzieży karty można w każdej chwili bezpłatnie dokonać zastrzeżenia. Dodatkowo, PKO Bank Polski SA ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 Euro.
 • Jeśli Użytkownik karty zgubi kartę, może ją szybko zastrzec poprzez Kartolinię Banku pod numerem 801 124 365 (czynna codziennie, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku) lub (+48) 81 535 60 50, a także zamówić nową kartę.
 • Już od momentu zgłoszenia utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonane przy jej użyciu.
 • Autoryzacja operacji realizowanych przez Internet jest możliwa po podaniu danych umieszczonych na karcie takich, jak numer karty, data ważności oraz kod CVV2.

 

Dla kogo

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli/pracowników firm często podróżujących za granicą, którzy chcą obniżyć koszty delegacji/zakupów poprzez ich bezpośrednie rozliczenie na rachunkach walutowych w walucie, w której została dokonana operacja.

Spłata karty
Sposób rozliczenia
Warunki otrzymania
Informacje dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty
Przeznaczenie
Limity
Płatności zbliżeniowe