Karta PKO VISA Business wielowalutowa w EUR przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli/pracowników firm często podróżujących za granicą, którzy chcą obniżyć koszty delegacji/zakupów przez rozliczenie na rachunkach walutowych w walucie, w której została dokonana transakcja.

  • kartę można zamówić do rachunku walutowego rozliczaną w EUR.
  • w przypadku dokonywania transakcji w walucie rachunku, do którego wydana jest karta, rachunek jest obciążany kwotą równą wartości transakcji. Karta posiada funkcję „multiwalutowości” pozwalającą na realizację transakcji z różnych rachunków, prowadzonych w różnych walutach, przy użyciu jednej karty, również bez dodatkowych przewalutowań. 

Jeśli pracownicy często podróżują w różne rejony świata, karty można powiązać także do innych rachunków w walutach wymienialnych. Karta wydana do rachunku głównego (rachunek, do którego została wydana karta – EUR), może być jednocześnie powiązana do jednego, dwóch a nawet kilkunastu innych rachunków walutowych prowadzonych w walucie różnej od waluty rachunku głównego (tzw. rachunki powiązane). Dzięki temu, jedną karta można dokonywać transakcji w ciężar różnych rachunków walutowych, a Państwa rachunki będą automatycznie obciążone dokładnie taką kwotą (w EUR, GBP, NOK itp.), jaką dokonano płatności w sklepie, restauracji czy internecie.

Jak korzystać z karty bez przewalutowania?

Jak korzystać z karty bez przewalutowania?

Opłaty i prowizje: Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat PKO Banku Polskiego

Szczegóły
Wydanie i aktywacja karty
Limity
Bezpieczeństwo
Płatności zbliżeniowe