Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności Rachunku płacowego klient:

  • Zachowuje poufność realizacji transakcji płacowych.
  • Optymalizuje zarządzanie środkami finansowymi – poprzez automatyczne zasilenia i brak konieczności utrzymywania środków na rachunku.
  • Otrzymuje elastyczne rozwiązanie dostosowane do jego potrzeb – dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów.
Szczegóły oferty

Rachunek płacowy funkcjonuje w oparciu o powiązanie z dowolnym innych rachunkiem bieżącym klienta. Automatyczne zasilenie Rachunku płacowego następuje zbiorczą kwotą transakcji z tytułu wynagrodzeń. Wczytanie paczki z przelewami płacowymi odbywa się w systemie iPKO biznes i może zostać zlecone tylko przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Depozyty gromadzone w PKO Banku Polskim są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Więcej informacji

Funkcjonalność Rachunku płacowego sprawia, że nie jest konieczne utrzymywanie środków na rachunku w rezultacie rachunek nie jest oprocentowany.

Otwarcie Rachunku płacowego jest bezpłatne, natomiast opłaty związane z prowadzeniem Rachunku płacowego i realizacją zleceń pobierane są zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat PKO Banku Polskiego SA.