Rachunek VAT jest automatycznie tworzony przez PKO Bank Polski do każdego rachunku rozliczeniowego. Dzięki temu przedsiębiorstwo może wykonywać oraz odbierać płatności w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).

Więcej o split payment

Rachunek VAT prowadzony jest wyłącznie w PLN. Otwarcie rachunku następuje automatycznie po uruchomieniu rachunku bieżącego przez podmiot prawny (tj. np. firmę, spółkę, organizację, jednostkę samorządu terytorialnego).

  • Inicjalnie wyciągi z informacją o zmianach stanu i ustaleniem salda rachunku VAT są sporządzane i przekazywane w przypadku klientów korporacyjnych w cyklu dziennym.
  • Do rachunku VAT nie są udostępniane instrumenty płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (np. karty debetowe).
  • Rachunek VAT jest udostępniony w bankowości elektronicznej jedynie z dostępem pasywnym. To oznacza, że przelewy z rachunku VAT mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bieżącego.

Środki na rachunku można wykorzystywać w formie przelewów elektronicznych wyłącznie w celu:

  1. Zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego
  2. Zapłaty kwoty VAT przy płatności za fakturę od kontrahenta.

Rachunek VAT nie jest oprocentowany, a jego prowadzenie jest bezpłatne.