Jak działa mechanizm podzielonej płatności?

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Kredyt VAT
Udzielany w formie kredytu obrotowego odnawialnego. Źródłem spłaty kredytu jest zwrot przez US podatku VAT nadpłaconego przez Klienta.
Więcej
Kredyt obrotowy
Limit kredytowy w rachunku bieżącym, udzielany w formie linii kredytowej.
Więcej
Faktoring
Finansowanie sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz zarządzanie portfelem należności.
Więcej

Podzielona płatność w firmie

Jak przyjmować przelewy za faktury?
Jak płacić za faktury?
Podzielona płatność za fakturę, ale bez wystarczających środków na rachunku VAT
Podzielona płatność - jak rozliczać VAT z Urzędem Skarbowym?
Płatności masowe w Mechanizmie Podzielonej Płatności (MPP)
Księgowanie faktur zapłaconych w Mechanizmie Podzielonej Płatności (MPP)
Polecenie zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności
Podzielona płatność w serwisach bankowości elektronicznej
Płatności w walucie obcej
Kredyt i mechanizm podzielonej płatności
Płynność finansowa firmy, a split payment
Firma posiada środki na rachunku VAT. Czy może dokonać przelewu do Urzędu Skarbowego korzystając tylko ze środków na rachunku bieżącym?