Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy spełnia wszystkie założenia ustawy, chroni prawa nabywców oraz umożliwia deweloperom rozpoczęcie sprzedaży lokali już w trakcie realizacji inwestycji bez konieczności wcześniejszego zakończenia prac budowlanych.

Rachunek w PKO Banku Polskim zwiększa wiarygodność Posiadacza rachunku w oczach klientów zainteresowanych kupnem lokalu/domu w ramach realizowanych przez Niego inwestycji mieszkaniowych - bezpieczeństwo środków zapewnia bank będący liderem polskiej bankowości, w sposób szczególnie silny od lat związany z rynkiem nieruchomości. 

Otwarcie Zamkniętego mieszkaniowego rachunku pomaga w kształtowaniu wizerunku developera oferującego Nabywcom najwyższy poziom ochrony środków.

Ponadto w porównaniu z Otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, Zamknięty rachunek powierniczy oznacza:

- niższe koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku

- wyższy przychód odsetkowy od środków

- mniejsze formalności podczas otwierania rachunku

 

Przeznaczenie

W odpowiedzi na wymagania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską, z końcem kwietnia 2012 Bank wprowadził do swojej oferty mieszkaniowe rachunki powiernicze dedykowane deweloperom:

  • Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz
  • Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, powierzonych Posiadaczowi rachunku przez osoby trzecie (osoby fizyczne), zwane "Nabywcami", na podstawie odrębnej umowy, zwanej "umową deweloperską".

Nabywcy wpłacają na rachunek środki pieniężne w celu spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Posiadacza rachunku na poczet ceny nabycia:
1) prawa własności lokalu mieszkalnego, które Posiadacz rachunku ustanowi i przeniesie na Nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego,
2) prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, które Posiadacz rachunku przeniesie na Nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego,
3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, które Posiadacz rachunku przeniesie na Nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. 

 

Wypłata środków zdeponowanych na Zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym następuje jednorazowo, po przeniesieniu na Nabywcę prawa własności/użytkowania, o którym mowa powyżej.

Zawarcie umowy
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe

W wysokości ustalonej indywidualnie między Bankiem a posiadaczem mieszkaniowego rachunku powierniczego.