Lp.   w złotych
    Klienci obszaru rynku detalicznego
1 Skup czeków i instrumentów czekowych:  

1/

czeków wystawionych za granicą (w tym m.in. money orders) z wyjątkiem czeków wymienionych w ppkt 2 i 3: 1,5% wartości czeków w tej samej walucie nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 1 000,00 + koszty banków trzecich

2/

czeków wystawionych przez firmy Money Express i Polonez 0,00

3/

czeków rentowych 1,5% kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 500,00 + koszty banków trzecich
2. Inkaso czeków w obrocie dewizowym albo inkaso z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym:

1% kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 500,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą 1)

 + koszty banków trzecich  
3. Sprzedaż czeków bankierskich:  

1/

sprzedaż czeku bankierskiego 1% kwoty czeku nie mniej niż 30,00 nie więcej niż 300,00 + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą1)

2/

opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 20,00
4. Pozostałe czynności i opłaty związane z obrotem czekowym  
1/ Przyjęcie zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym 60,00 + koszty banków trzecich
2/ Zwrot sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego 0,00
3/ Zwrot sprzedanych przez PKO Bank Polski SA i niewykorzystanych czeków podróżniczych 10,00
4/ Zastrzeżenie sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego:  

a

przyjęcie zlecenia zastrzeżenia 25,00

b

koszty banków trzecich dokonujących zastrzeżenia sprzedanego przez PKO Bank Polski SA czeku bankierskiego (opłata zryczałtowana). 100,00

5/

Przyjęcie zlecenia czynności wyjaśniających do operacji czekowych w obrocie dewizowym 60,00 + ewentualna opłata pocztowa za przesyłkę poleconą1) + koszty banków trzecich

6/

Wydanie kopii dokumentu 6,00

1) opłata pocztowa za przesyłkę poleconą, w zależności od tego, czy przesyłka wysyłana jest na teren kraju, czy za granicę - stanowi odpowiednio: sumę opłaty za list zwykły w kraju lub zryczałtowanej opłaty pocztowej w obrocie zagranicznym oraz dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej. Jeżeli klient odbiera sprzedany przez PKO Bank Polski SA czek bankierski osobiście w oddziale Banku, opłaty pocztowej nie pobiera się.