POINFORMUJ NAS O ŚMIERCI BLISKIEGO

Wsparcie w sprawach bankowych zmarłego

 • Nie musisz być osobą spokrewnioną, aby przekazać nam tę informację
 • Jeśli mieliście wspólne konto ze zmarłym, możesz dalej z niego korzystać z pewnymi ograniczeniami
 • Jeżeli zmarły miał konto indywidualne – dla bezpieczeństwa je zablokujemy. To oznacza, że:
  • nie wypłacisz pieniędzy
  • wygasną wszystkie udzielone pełnomocnictwa
  • nie będziemy już naliczać opłat za konto
  • nie wygasa dyspozycja na wypadek śmierci
Grafika do linku

Jakich dokumentów potrzebujesz?

 • Skrócony odpis aktu zgonu - jeśli akt zgonu jest zagraniczny, dołącz też tłumaczenie aktu zgonu przez tłumacza przysięgłego
 • Dokument może doręczyć osoba, która nie jest spokrewniona ze zmarłym

Wypłata z konta zmarłego – jak załatwić sprawę?

 • 1
  Przygotuj dokumenty

  Będziesz potrzebować:

  • skrócony odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków lub faktur, które potwierdzą, że pogrzeb został opłacony przez Ciebie
 • 2
  Wypełnij wniosek

  Uzupełnij wniosek o wypłatę pieniędzy po zmarłym – podpisz go dopiero w obecności pracownika banku

 • 3
  Odwiedź nasz oddział

  Przynieś dokumenty do dowolnego oddziału

Pytania i odpowiedzi

 • Z konta indywidualnego:

  • osoba, która opłaciła pogrzeb
  • osoba, która została wskazana przez zmarłego w dyspozycji na wypadek śmierci
  • spadkobierca zmarłego

  Z konta wspólnego:

  • współwłaściciel konta
  • spadkobierca zmarłego 
  • Po pogrzebie możesz złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy po zmarłym lub otrzymać zwrot z pieniędzy pozostałych na koncie zmarłego
  • Pieniądze może otrzymać osoba, która nie jest spokrewniona ze zmarłym
  • Zwrot możemy pomniejszyć o kwotę wypłaconego zasiłku pogrzebowego   • Możesz złożyć dyspozycję na wypadek śmierci do swojego konta – czyli polecić nam wypłatę wskazanej osobie określonej kwoty z konta po swojej śmierci.

   

  • żonę lub męża
  • dziadków, rodziców (osoby wstępne)
  • dzieci, wnuki (osoby zstępne)
  • rodzeństwo
 • Sądowny lub umowny dział spadku jest potrzebny, jeśli:

  • jest kilku spadkobierców – niezależnie, czy wypłacasz pieniądze z konta indywidualnego czy wspólnego zmarłego
  • chcesz wypłacić spadek z konta wspólnego zmarłego – niezależnie, czy jesteś jedynym spadkobiercą, czy jest ich kilku

  W sądowym lub umownym dziale spadku musi być dokładnie określone, jaką kwotę ma otrzymać każdy ze spadkobierców z konta zmarłego. Bez dokładnego wskazania dokument będzie nieważny. Jeśli:

  • nie masz sądowego lub przygotowanego przez notariusza umownego działu spadku – możesz wypełnić taki dokument w oddziale
  • jest kilku spadkobierców – wtedy wszyscy muszą zgłosić się do oddziału, żeby podpisać dokument
 • Sprawy spadku w banku może załatwić za Ciebie pełnomocnik. Ustanowisz go w naszym oddziale lub u notariusza polskiego, zagranicznego, polskiego przedstawiciela dyplomatycznego albo konsula polskiego za granicą

  Co musi zawierać pełnomocnictwo?

  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia działu spadku i do wypłaty pieniędzy z kont zmarłego

  Zgodę na to, żeby pełnomocnik mógł być stroną umowy o dział spadku – jeśli pełnomocnik jest jednym ze spadkobierców

 • W takim przypadku możesz:

  • dalej korzystać z konta – np. wypłacać pieniądze, płacić kartą lub nadać pełnomocnictwo do konta wspólnego (nie potrzebujesz do tego zgody spadkobierców)
  • wypłacić wszystkie pieniądze i zamknąć konto

  Nie możesz jednak robić zleceń, które wymagają zgody drugiej osoby, np. zmieniać postanowień umowy konta albo złożyć wniosku o debet lub limit odnawialny.

  Jeśli chcesz korzystać z konta bez ograniczeń, zamknij konto wspólne i otwórz nowe – indywidualne.

  • Dokumenty w języku obcym przekaż w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce albo konsula 
  • Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym spadkobiercy, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, Ty składasz i podpisujesz wszystkie dokumenty w jej imieniu. Pamiętaj, żeby okazać dokument, który potwierdzi Twoje uprawnienia. Potrzebne może być też zezwolenie sądu opiekuńczego na sporządzenie działu spadku i wypłatę pieniędzy w ramach spadku przez przedstawiciela 
  • Jeśli masz stwierdzone sądowe lub notarialne nabycie spadku i szukasz kont zmarłego właściciela, możesz skorzystać z usługi Centralnej Informacji. Szczegóły na stronie KIR